جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ کمبو

میکس زغالی برگر اسپشیال درسا (کمبو)

همبرگر، ژامبون، هات داگ، فیله مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی، دسر
 میکس زغالی برگر اسپشیال درسا (کمبو)
۱۸,۰۰۰ تومان

بیگ برگر زغالی ویژه درسا (کمبو)

دوبل برگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
بیگ برگر زغالی ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ویژه درسا (کمبو)

دوبل برگر مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
چیکن برگر ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه درسا (کمبو)

هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
ساندویچ هات رویال ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه درسا (کمبو)

فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
ساندویچ فیله مرغ ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه درسا (کمبو)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ویژه درسا (کمبو)

کباب دوبل، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سلاد، نوشیدنی
ساندویچ کباب ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه درسا (کمبو)

گوشت، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
ساندویچ رست بیف ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویژه درسا (کمبو)

سینه مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی، سالاد، نوشیدنی
ساندویچ چیکن ویژه درسا (کمبو)
۱۵,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه درسا

پکیج چلو بختیاری درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو بختیاری درسا
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج چلو قفقازی درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو قفقازی درسا
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج چلو جوجه با استخوان

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو جوجه با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج چلو گوشت درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو گوشت درسا
۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج شنسیل مرغ درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج شنسیل مرغ درسا
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج فینگر چیکن درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج فینگر چیکن درسا
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج پاچینی درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج پاچینی درسا
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج چیکن ناگت درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چیکن ناگت درسا
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیچ چلو کتف و بال درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیچ چلو کتف و بال درسا
۲۲,۰۰۰ تومان

پکیج چلو کباب نگین دار درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو کباب نگین دار درسا
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو کباب کوبیده درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو کباب کوبیده درسا
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو ماهی فیله درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو ماهی فیله درسا
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج زرشک پلو با مرغ درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج زرشک پلو با مرغ درسا
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو جوجه کباب درسا

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو جوجه کباب درسا
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو خورشت قیمه سیب زمینی

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو خورشت قیمه بادمجان

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۹,۰۰۰ تومان

پکیج چلو خورشت قرمه سبزی

همراه با سوپ، سالاد فصل، ماست موسیر، ژله، ترشی،نوشیدنی
پکیج چلو خورشت قرمه سبزی
۱۹,۰۰۰ تومان

غذای ویژه درسا

چلو ماهیچه گوسفندی

به همراه سوپ روز
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ویژه

به همراه سوپ روز
چلو جوجه کباب ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب کوبیده ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب کوبیده نگین دار ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه (ران)

به همراه سوپ روز
زرشک پلو با مرغ ویژه (ران)
۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ویژه (سینه)

به همراه سوپ روز
زرشک پلو با مرغ ویژه (سینه)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی ویژه درسا

به همراه سوپ روز
چلو ماهی ویژه درسا
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه مخلوط ویژه

به همراه سوپ روز
چلو خورشت قیمه مخلوط ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه

به همراه سوپ روز
چلو خورشت قیمه بادمجان ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه

به همراه سوپ روز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه

به همراه سوپ روز
چلو خورشت قورمه سبزی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب بختیاری ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب قفقازی ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب برگ ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کباب سلطانی ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ویژه

به همراه سوپ روز
چلو جوجه کباب با استخوان ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی ویژه

به همراه سوپ روز
چلو کتف و بال کبابی ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری درسا

به همراه سوپ روز
چلو کباب وزیری درسا
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز درسا

به همراه سوپ روز
چلو کباب ممتاز درسا
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۵۰۰ تومان

غذای مخصوص درسا

چلو جوجه کباب مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب کوبیده نگین دار مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص

به همراه ماست موسیر
زرشک پلو با مرغ مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب برگ مخصوص
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب قفقازی مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کتف و بال مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو گوشت مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

به همراه ماست موسیر
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک ویژه درسا

خوراک کباب بختیاری ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب بختیاری ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک جوجه کباب بدون استخوان ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب کوبیده ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب کوبیده نگین دار ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران) ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک مرغ (ران) ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه) ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک مرغ (سینه) ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک ماهی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کتف و بال کبابی ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب قفقازی ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب برگ ویژه
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ویژه

به همراه سوپ روز
خوراک کباب سلطانی ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان ویژه (بدون برنج)

به همراه سوپ روز
خورشت قیمه بادمجان ویژه (بدون برنج)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی ویژه (بدون برنج)

به همراه سوپ روز
خورشت قیمه سیب زمینی ویژه (بدون برنج)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی ویژه (بدون برنج)

به همراه سوپ روز
خورشت قورمه سبزی ویژه (بدون برنج)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک مخصوص درسا

خوراک جوجه با استخوان مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک جوجه با استخوان مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران) مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک مرغ (ران) مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه) مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک مرغ (سینه) مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب کوبیده نگین دار مخصوص
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کتف و بال کبابی مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب قفقازی مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت مخصوص

به همراه ماست موسیر
خوراک گوشت مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای روز

چلو جوجه بدون استخوان روز

به همراه ماست ساده
چلو جوجه بدون استخوان روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده روز

به همراه ماست ساده
چلو کباب کوبیده روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار روز

به همراه ماست ساده
چلو کباب کوبیده نگین دار روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی روز

به همراه ماست ساده
چلو ماهی روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه مخلوط روز

به همراه ماست ساده
چلو خورشت قیمه مخلوط روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان روز

به همراه ماست ساده
چلو خورشت قیمه بادمجان روز
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو قیمه سیب زمینی روز

به همراه ماست ساده
چلو قیمه سیب زمینی روز
۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران روز

به همراه ماست ساده
زرشک پلو با مرغ ران روز
۱۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سینه روز

به همراه ماست ساده
زرشک پلو با مرغ سینه روز
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی درسا

شنیسل مرغ ویژه

شنیسل مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن ناگتس ویژه

چیکن ناگتس ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

پاچینی ویژه

پاچینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه چینی ویژه

جوجه چینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

فینگر چیکن ویژه

فینگر چیکن ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

سوپ روز
۳,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دوغ تک نفره

دوغ تک نفره
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان