جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز(محصولات تازه کنار غذا، متغیر متناسب با فصل)
چلو کباب لقمه (دو سیخ)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب میکس
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو جوجه کباب
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده
۷۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب سرآشپز (گوسفندی)

یک سیخ کباب مخصوص سرآشپز ترکیب فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی و گوشت چرخ کرده ۱۰۰ گرمی و ۲۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین رو...
چلو کباب سرآشپز (گوسفندی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب میکس
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده بناب گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک سیخ، دورچین روز
چلو کباب کوبیده بناب گوسفندی
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب برگ (گوسفندی)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوسفندی)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب چنجه (گوسفندی)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی (گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب سلطانی (گوسفندی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز(محصولات تازه کنار غذا، متغیر متناسب با فصل)
چلو کباب لقمه (دو سیخ)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سرآشپز (گوسفندی)

یک سیخ کباب مخصوص سرآشپز ترکیب فیله گوسفندی ۲۰۰ گرمی و گوشت چرخ کرده ۱۰۰ گرمی و ۲۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین رو...
چلو کباب سرآشپز (گوسفندی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب میکس
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۲۰ گرم ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب بختیاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بناب گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک سیخ، دورچین روز
چلو کباب کوبیده بناب گوسفندی
۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ (گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب برگ (گوسفندی)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب چنجه (گوسفندی)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب چنجه (گوسفندی)
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی (گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۲۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب سلطانی (گوسفندی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز(محصولات تازه کنار غذا، متغیر متناسب با فصل)
چلو کباب لقمه (دو سیخ)
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۱۴۰ گرم ترکیب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب لقمه نگین دار
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ کاملاستخوا۸,۰۰۱ گرم, ۳۵۰ گرم برنج ایرانی, دورچین روز
چلو جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو جوجه کباب
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو جوجه مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده بناب گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک سیخ، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده بناب گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۲۰ گرم ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده
۷۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۱۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

ک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک میکس

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک میکس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۳۰۰گرم
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب چنجه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب مرغ کامل استخوان ۱۲۰ گرم، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۱۴۰ گرم ترکیب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک کباب نگین دار
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین روز، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲ تکه سینه مرغ شنیسل شده، دورچین روز، یک بسته نان لواش
شنیسل مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر (یک نفره)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده (یک نفره)
زیتون پرورده
۱۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۳۰,۰۰۰ تومان