جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

مهدی هیلا (منظریه)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی٬ سس اسپایسی، ترشی فلفل، قارچ، کالباس پپرونی ۹۰%٬ پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آشی، نخود، لوبیا، هویج، سبزی مخصوص، پیازداغ
آش رشته

سه نفره (یک کیلوگرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان لقمه
فیله مرغ استریپس نرمال

(دو تکه)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، نان تست کرنال، کاهو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت مغز ران گوساله ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۹۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد نان لقمه
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت مغز ران گوساله ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس چیما، فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر قرمز، پنیر مخصوص
پیتزا آلفردو ایتالیایی
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس سیر، بیکن گوشت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص
پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی
۲۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس اسپایسی، کالباس پپرونی ۹۰%، ترشی فلفل، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس سوجوق ۹۷%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق ایتالیایی
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر بلوچیز، سس باسکو، قارچ، میگو
پیتزا میگو ایتالیایی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سینه بوقلمون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز۳۰سانتی متری، سس اچ پی، استیک ژامبون گوشت، پنیر بلوچیز، قارچ٬ پنیر مخصوص
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، پنیر قرمز، زیتون، سوسیس سوجوق ۹۷%، فلفل، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان گوساله آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا زبان گوساله آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس اچ پی، ادویه مخصوص گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی٬ سس اسپایسی، ترشی فلفل، قارچ، کالباس پپرونی ۹۰%٬ پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت راسته گوساله، پنیر مخصوص
 پیتزا بیف استراگانف آمریکایی (متوسط)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای٬ قارچ٬ پنیر مخصوص
پیتزا بیف آمریکایی (متوسط)
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکی آمریکایی (متوسط)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، زیتون، ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی (متوسط)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس چیما، فلفل دلمه ای، قارچ٬ پنیر مخصوص
پیتزا قارچ آمریکایی (متوسط)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص٬ اسفناج، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا اسفناج آمریکایی (متوسط)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس باسکو، ذرت، فلفل دلمه ای، کدو سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (متوسط)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ...
همبرگر
۹۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، پنیر پیتزا٬ یک ورق ژا...
چیز برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ، کاهو، گوجه، خیا...
قارچ برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ٬ یک عدد سوسیس بل...
رویال برگر
۱۱۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ج...
دوبل برگر
۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مرغ ۱۲۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
چیکن برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان گوساله

۱۵۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان گوساله
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰% مخصوص، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۳۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو٬ جعفری٬ نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ

گوشت گوساله چرخ کرده، سوسیس هات داگ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰% خرد شده، پنیر پیتزا، قارچ، نان باگت
ساندویچ پچ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دونر کباب

ساندویچ دونر کباب گوشت

۱۳۰ گرم دونر کباب گوشت طعم دار شده گوساله، سس مخصوص، کاهو، نان اک مک
ساندویچ دونر کباب گوشت
۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ

۱۳۰ گرم دونر کباب مخلوط فیله و ران مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، کاهو٬ نان اک مک
ساندویچ دونر کباب مرغ
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب میکس

۱۳۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، کاهو٬ نان اک مک
ساندویچ دونر کباب میکس
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

زینگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مخصوص ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، ۲ ورق پنیر گودا
زینگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لقمه
مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد نان لقمه
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان لقمه
فیله مرغ استریپس نرمال

(دو تکه)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال سوخاری نرمال، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
بال مرغ سوخاری (شش تکه)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

میگو پفکی

۶ عدد میگو سوخاری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
میگو پفکی
۸۹,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پیده زبان

۱۲۰ گرمی زبان گوساله ریش ریش شده، سس خامه، پنیر پیتزا، قارچ، خیارشور، گوجه
پیده زبان
۱۷۷,۰۰۰ تومان

لازانیا

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ادویه مخصوص گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، سالاد کلم
لازانیا
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

فینگر چیک

۱۰ تکه مرغ سوخاری کوچک، سس سوخاری
فینگر چیک
۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۶۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وایت فرایز

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص قارچ و خامه (یک نفره)
سیب زمینی وایت فرایز
۸۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

یک عدد نان نیم باگت برش خورده، پنیر پیتزا، سیر، سبزیجات معطر
نان سیر
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک اسفناج

اسفناج، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، پیاز داغ، یک عدد ماست یک نفره
خوراک اسفناج
۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۶ تا ۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۲,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

جو، هویج، سیب زمینی، خامه
سوپ خامه ای

یک نفره (۳۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۵۰۰ گرم)

۵۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (یک کیلوگرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آشی، نخود، لوبیا، هویج، سبزی مخصوص، پیازداغ
آش رشته

یک نفره (۳۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۵۰۰ گرم)

۵۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (یک کیلوگرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، نان تست کرنال، کاهو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۷۷,۰۰۰ تومان

سالاد روسی

سیب زمینی آب پز، ۸۰ گرم سینه مرغ، قارچ، شوید، فلفل دلمه ای، خیارشور، سس مخصوص
سالاد روسی
۶۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم قرمز، هویج، کلم سفید، زیتون، خیار، گوجه (یک نفره)
سالاد فصل
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، فلفل دلمه ای قرمز، فیله مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، ذرت، سس مایونز
سالاد ماکارونی
۶۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، خیار، هویج، زیتون، کشمش، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد کلم
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوا

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان