جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۶۰%، پپرونی ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۷۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۸۰%، ژامبون گوشت ۶۰%، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۴۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

هات کیک مخصوص

خمیر دست ساز، ژامبون گوشت ۴۰%، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ۲ مدل سس، چیپس خلال
هات کیک مخصوص

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۴۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۶۰%، پپرونی ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۷۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، قارچ
پیتزا تاکو آمریکایی

مینی

۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۸۰%، ژامبون گوشت ۶۰%، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۵۵% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، چیپس، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس یک نفره قرمز، نان گرد
همبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس یک نفره قرمز، نان گرد
همبرگر مخصوص
۵۷,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس یک نفره ...
همبرگر ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس یک نفره قرمز، ن...
چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس یک نفره قرمز، نان گرد
قارچ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۶۰% سرخ شده، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، سس ی...
بانی برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۰۰ گرم شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس یک نفره قرمز، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل پنیری

۵ قرص فلافل، ۲ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ کافل پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیری ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال ساندویچ

۴ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
رویال ساندویچ
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

خوراک هندی با سوسیس آلمانی ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ هندی

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد سوسیس کوکتل ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک بندری با سوسیس آلمانی ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ بندری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۴ ورق ژامبون مرغ ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، سس مخصوص سفید، یک عدد سس قرمز یک نفره، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۴۵,۰۰۰ تومان

هات کیک و اسنک

هات کیک مرغ

یک نفره، خمیر دست ساز، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، ۲ مدل سس، چیپس خلال
هات کیک مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

هات کیک مخصوص

خمیر دست ساز، ژامبون گوشت ۴۰%، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ۲ مدل سس، چیپس خلال
هات کیک مخصوص

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

یک جفت، ژامبون گوشت ۴۰%، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ۲ مدل سس، چیپس خلال، نان تست
اسنک مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ

یک جفت، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، ۲ مدل سس، چیپس خلال، نان تست
اسنک مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۳۵۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

لیموناد خانواده خوشگوار

یک لیتر
لیموناد خانواده خوشگوار
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان