جست‌وجو در اسنپ‌فود

نوشیدنی

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

کوکاکولا

۴,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده نصیری

دوغ خانواده نصیری
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده(۲سیخ)

خوراک کباب کوبیده(2سیخ)
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۲,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده(۲سیخ)

چلو کباب کوبیده(2سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار(دوسیخ)

چلو کباب نگین دار(دوسیخ)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

عدس پلو

عدس پلو
۱۲,۰۰۰ تومان

استامبولی

استامبولی
۱۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

سبزی پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت

سبزی پلو با گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با گوشت

زرشک پلو با گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی

چلو ماهی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان