جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کباب ناب بناب حافظ

پر‌طرفدارها

خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب

یک سیخ کباب ساطوری بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سن...
خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب

یک سیخ کباب ساطوری لقمه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان...
خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه

یک سیخ جوجه کباب با استخوان یک عدد مرغ کامل ارگانیک ۱.۱۰۰ کیلوگرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه ...
خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ران مرغ ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ران مرغ ۳۵۰ گرمی مرینیت شده با رب انار و گردو، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه ...
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تند

یک سیخ جوجه کباب تند سینه مرغ ۳۵۰ گرمی مرینیت شده با ادویه تند، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان ...
خوراک جوجه کباب تند
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کامل کبابی شده ۵۰۰ گرمی، دورچین: زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری تند سبزیجات بناب

یک سیخ کباب ساطوری لقمه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی مرینیت شده با سبزیجات و فلفل تند، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی ...
خوراک کباب ساطوری تند سبزیجات بناب
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب

یک سیخ کباب ساطوری لقمه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان...
خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب

یک سیخ کباب ساطوری بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سن...
خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، تر...
خوراک کباب وزیری
۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری نگین دار بناب

یک سیخ کباب ساطوری نگین دار شامل کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نگینی شده ۲۸۰ گرمی، دورچین: ...
خوراک کباب ساطوری نگین دار بناب
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی بناب

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ت...
خوراک کباب سلطانی بناب
۳۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت راسته گوسفندی با دنده ۶۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک کباب شیشلیک شاندیز مشهد
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ بناب

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۲۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک کباب برگ بناب
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه مخصوص

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک کباب چنجه مخصوص
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری تند سبزیجات بناب

یک سیخ کباب ساطوری لقمه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی مرینیت شده با سبزیجات و فلفل تند، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی ...
خوراک کباب ساطوری تند سبزیجات بناب
۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب

یک سیخ کباب ساطوری لقمه ای گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان...
خوراک کباب ساطوری لقمه ای بناب
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب

یک سیخ کباب ساطوری بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سن...
خوراک کباب ساطوری مخصوص بناب
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل کباب برگ گوشت راسته گوسفندی و جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، ن...
خوراک کباب بختیاری
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، تر...
خوراک کباب وزیری
۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ساطوری نگین دار بناب

یک سیخ کباب ساطوری نگین دار شامل کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ نگینی شده ۲۸۰ گرمی، دورچین: ...
خوراک کباب ساطوری نگین دار بناب
۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ران مرغ ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان (ران)
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه

یک سیخ جوجه کباب با استخوان یک عدد مرغ کامل ارگانیک ۱.۱۰۰ کیلوگرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه ...
خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ران مرغ ۳۵۰ گرمی مرینیت شده با رب انار و گردو، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه ...
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب تند

یک سیخ جوجه کباب تند سینه مرغ ۳۵۰ گرمی مرینیت شده با ادویه تند، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان ...
خوراک جوجه کباب تند
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان

جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان

یک سیخ (سینه)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک سیخ (ران)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی تند

یک سیخ بال کبابی تند ۷ عددی مرینیت شده با ادویه تند، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
بال کبابی تند
۸۵,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی

یک سیخ بال کبابی زعفرانی ۷ عددی، دورچین: گوجه کبابی، زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
بال کبابی زعفرانی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کامل کبابی شده ۵۰۰ گرمی، دورچین: زیتون، ترشی کلم، نارنج یا لیمو ترش، ۲ تکه نان سنگک
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد گوجه کبابی شده
گوجه کبابی

یک سیخ

۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

دست ساز، یک نفره
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز، یک نفره
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای

دست ساز، یک نفره
ماست موسیر کوزه ای
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

دست ساز، یک نفره
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

لیمو

۲۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان