جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

سالن غذا خوری محفل

پر‌طرفدارها

چلو مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی ، دورچین روز
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۴۵۰ گرم نصف مرغ (ران و سینه) سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: رب انار، لیموترش
چلو اکبر جوجه
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی ، دورچین روز
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۴۵۰ گرم نصف مرغ (ران و سینه) سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: رب انار، لیموترش
چلو اکبر جوجه
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

۳۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو خورشت سبزی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۵۰ گرم خورشت، سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو خورشت قیمه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو میکس کباب و جوجه

یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرم فیله مرغ و ۱۱۰ گرم کباب و برنچ ۳۵۰ گرم
چلو میکس کباب و جوجه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده با ته دیگ سیب

۲۰۰ گرم دو سیخ کوبیده با ۳۰۰ گرم کته با ته دیگ
کته کباب کوبیده با ته دیگ سیب
۹۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب با ته دیگ سیب

۳۰۰ گرم جوجه فیله با ۳۰۰گرم برنج کته با ته دیک ظرف الومینیومی
کته جوجه کباب با ته دیگ سیب
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی ، دورچین روز
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو کباب کوبیده لقمه (دو سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو جوجه کباب
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه لقمه ای

یک سیخ جوجه لقمه ای فیله مرغ ۱۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو جوجه لقمه ای
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی با تزیین زرشک و زعفران
چلو کره
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

چلو کته با ته دیگ

کته با ته دیگ و تزیین زرشک و زعفران
چلو کته با ته دیگ
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص محفل

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۲۵۰ گرمی، دورچین روز
خوراک جوجه مخصوص محفل
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۲۰۰ گرمی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۲۰ گرم جوجه نگینی، دورچین روز: یک سیخ کوجه
خوراک کباب کوبیده نگینی
۷۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده نگینی (یک سیخ)

کباب کوبیده نگین دار میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و ۲۰ گرم جوجه نگینی، دورچین روز
کباب کوبیده نگینی (یک سیخ)
۳۷,۵۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین روز
خوراک مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک بادمجان

۱۵۰ گرم بادمجان، دورچین روز
خوراک بادمجان
۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت سبزی (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

۴۵۰ گرم نصف مرغ (ران و سینه) سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج خارجی، دورچین: رب انار، لیموترش
چلو اکبر جوجه
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

بادمجان، ۳۰۰ گرم برنجایرانی و دورچین روز
چلو خورشت بادمجان
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو مرغ
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

۳۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو خورشت سبزی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳۵۰ گرم خورشت، سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز
چلو خورشت قیمه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی دورچین روز
چلو خورشت قیمه بادمجان
۵۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۵۰ گرم خورشت، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۲,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ گوبیده به وزن ۲۰۰ گرم با ۳۵۰ گرم چلو خارجی
چلو کباب کوبیده مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر محلی

۵۰۰ گرم
ماست موسیر محلی
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۱۰۰ گرم خورشت ماست
خورشت ماست
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۷,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماالشعیر بطری

ماالشعیر بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پرتقالی

میلی لیتر
نوشابه بطری پرتقالی
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی مشکی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۲۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پرتقالی
۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

هلو

۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۷,۰۰۰ تومان