جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده

۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

یک نفره

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوشت گوساله پخته شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

ناموجود

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

چیز برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

با قارچ

۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساده

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

قارچ برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، نان گرد
قارچ برگر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

دوبل برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیز برگر
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، همراه با سیب زمینی، سالاد
چیز برگر فرانسوی
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

ساندویچ رویال هات ویژه

هات داگ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال هات ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس ۷۰%، کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۸۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ بندری

قارچ و پنیر

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، پنیر پیتزا، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
فیله سوخاری

پرسی

۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۶۹,۱۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
شنیسل مرغ

پرسی

۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۷۸,۶۰۰ تومان

بندری

کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، ۱۸۰گرم سوسیس بندری
بندری

پرسی

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

سالاد کوچک

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد کوچک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سالاد بزرگ

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد بزرگ
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک

۲۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی کوچک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

۳۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی بزرگ
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۵۰ گرم سیب زمینی، کالباس ۷۰%، سوسیس ۷۰%، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ،فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ،پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، ژامبون مرغ، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس خشک ۷۰%، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ، ذرت، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ،پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره

۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۵۳,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰%، پنیر پیتزا، قارچ،فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۰۵,۰۰۰ ۹۹,۷۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۶,۲۵۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوشت گوساله پخته شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

ناموجود

متوسط

ناموجود

بزرگ

ناموجود

خانواده

ناموجود

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا فیله مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، ذرت، گوجه
 پیتزا سبزیجات آمریکایی

متوسط

۵
۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۳,۵۵۰ تومان

بزرگ

۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، پنیر، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

ساده

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

با قارچ

۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص
۶۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوساله وگوسفندی چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، نان گرد
قارچ برگر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

دوبل برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۲۰ گرم گوشت چرخ شده، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل چیز برگر
۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر گوشت دست ساز مخلوط گوساله و گوسفندی، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، همراه با سیب زمینی، سالاد
چیز برگر فرانسوی
۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ رست بیف ویژه

رست بیف، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تک

۸۰ گرم فیله مرغ، گوشت برگر، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه تک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

رویال برگر ویژه

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات ویژه

هات داگ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر،کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال هات ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس ۷۰%، کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۵
۹۸,۰۰۰ ۹۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰% ، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۸۰%، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۸۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۲۵ گرم ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۲۵ گرم ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک
۶۵,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فیله سوخاری

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، پنیر پیتزا، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
فیله سوخاری

پرسی

۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۶۹,۱۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۶ تکه فیله سوخاری شده حدودا ۳۲۰ گرم، سیب زمینی، سالاد، ۲ عدد نان، گوجه، خیار
شنیسل مرغ

پرسی

۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۷۸,۶۰۰ تومان

بندری

کاهو، خیارشور، گوجه،سس مخصوص، ۱۸۰گرم سوسیس بندری
بندری

پرسی

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کوچک

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد کوچک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سالاد بزرگ

کاهو، کالباس ۷۰%، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات مخلوط
سالاد بزرگ
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک

۲۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی کوچک
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

۳۵۰ گرم سیب زمینی
سیب زمینی بزرگ
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۵۰ گرم سیب زمینی، کالباس ۷۰%، سوسیس ۷۰%، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

تاکو

سوسیس ۷۰%، کالباس ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نان تست
تاکو
۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۶۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۶۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۶۰۰ تومان

پپسی

۱۳,۶۰۰ تومان

میرندا

۱۳,۶۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۶۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای دلستر

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای دلستر

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری سنتی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری سنتی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان