جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله استریپس (پنج تکه) نرمال

۵ تکه چیکن استریپس (تکه نازک فیله مرغ)، سیب زمینی، سالاد کلم، یک عدد نان
فیله استریپس (پنج تکه) نرمال
۱۸۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه) نرمال

۳ تکه چیکن استریپس،(۳تیکه فیله مرغ) سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله استریپس (سه تکه) نرمال
۱۴۹,۰۰۰ تومان

فراید چیکن ۳تیکه نرمال

۳ تکه مرغ نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
فراید چیکن 3تیکه نرمال
۱۸۵,۰۰۰ تومان

فرایدچیکن اسپایسی ۳تیکه

۳ تکه مرغ تند، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
فرایدچیکن اسپایسی 3تیکه
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی، چیکن فرایز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، بیکن خرد شده
پیتزا سوخاری بزرگ
۱۷۶,۰۰۰ تومان

میکس چیکن

۲ تکه مرغ، ۳ تکه فیله، ۵ تکه بال و کتف، ۱ پرس سیب زمینی، ۱ نوشابه قوطی، ۲ نان، سس مخصوص
میکس چیکن
۲۶۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه) اسپایسی

۵ تکه چیکن استریپس (تکه نازک فیله مرغ)، سیب زمینی، سالاد کلم، یک عدد نان
فیله استریپس (پنج تکه) اسپایسی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

فان

فان سالاد

سالاد فصل مینی کاهو، گوجه، هویج، خیار ....
فان سالاد
۲۵,۰۰۰ تومان

فان چیکن

۴/۵تیکه چیکن فرایز تیکه های کوچک سینه مرغ سوخاری شده
فان چیکن
۴۴,۵۰۰ تومان

فان لقمه

۴ تکه سینه کوچک سوخاری اسپایسی
فان لقمه
۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ، فیله گوساله، سس سیر، فلفل هالوپینو، پنیر میکس
پیتزا چانو بزرگ
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر میکس
پیتزا سوپریم بزرگ
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپپر (تند) بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ، پپرونی، فلفل هالوپینو، پنیر میکس
پیتزا هالوپپر (تند) بزرگ
۱۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، زیتون، بیبی کورن، مخلوط سبزیجات، پنیر میکس
پیتزا وجی بزرگ
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی، چیکن فرایز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، بیکن خرد شده
پیتزا سوخاری بزرگ
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ

خمیر پیتزا ایتالیایی ، قارچ، مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ بزرگ
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، چیکن فرایز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، بیکن خرد شده
پیتزا سوخاری متوسط
۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر میکس
پیتزا سوپریم متوسط
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپپر (تند) متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، پپرونی، فلفل هالوپینو، پنیر میکس
پیتزا هالوپپر (تند) متوسط
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، زیتون، بیبی کورن، مخلوط سبزیجات، پنیر میکس
پیتزا وجی متوسط
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو متوسط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتیمتری، فیله گوساله، سس سیر، فلفل هالوپینو، پنیر میکس
پیتزا چانو متوسط
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ژامبون.پپرونی.قارچ .زیتون .کنجد.پنیر زرد.میکس پنیر
پیتزا میکس
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پک پیتزا

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا ایتالیایی ۴۰ سانتی متری ، پپرونی، استیک، چیکن، بیکن
پیتزا چهار فصل
۳۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پک پاستا

پیتزا ۴ فصل، پاستا چیکن آلفردو، ۳ عدد سالاد کلم،
پیتزا پک پاستا
۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پک برگر

پیتزا ۴ فصل، یک عدد ساندویچ چیز برگر یا چیلی چیکن، ۳ عدد سالاد کلم، سیب زمینی
پیتزا پک برگر
۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پک استریپس

پیتزا ۴ فصل، ۳ تکه فیله اسرتیپس، ۳ عدد سالاد کلم، سیب زمینی،
پیتزا پک استریپس
۳۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

جاینت برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، مرغ گریل شده، ژامبون، پنیر چدار، کاهو، گوجه، نان برگر
جاینت برگر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماکسی ماشروم برگر

۳۰۰ گرم برگر گوشت، پنیر گودا، نان برگر
ماکسی ماشروم برگر
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ماکسی برگر

دبل چیز برگر ۳۰۰ گرم برگر گوشت، پنیر چدار، کاهو، نان برگر
ماکسی برگر
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر چدار، کاهو، گوجه، نان برگر
چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، قارچ، سس قارچ، پنیر گودا، نان برگر
ماشروم برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

مکزیکن برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت، پنیر چدار، سس تند، کاهو، گوجه، نان برگر
مکزیکن برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، نان برگر
گریل چیکن برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

مگا چیلی چیکن برگر

۲۴۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، پنیر چدار، نان برگر
مگا چیلی چیکن برگر
۱۶۹,۰۰۰ تومان

چیلی چیکن برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ سوخاری اسپایسی، کاهو، گوجه، پنیر چدار، نان برگر
چیلی چیکن برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چیکن فیله برگر

۱۲۰ گرم سینه مرغ سوخاری نرمال، کاهو، گوجه، پنیر چدار، نان برگر
چیکن فیله برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

دابل دان

۲ عدد زینگر، ژامبون، پنیر ورقه ای
دابل دان
۱۳۹,۰۰۰ تومان

اکستریم

۱عدد ساندویچ چیکن فیله، ۵بال و کتف، ۵لقمه تند، ۵قارچ، سس مخصوص، ۱عدد نوشابه قوطی
اکستریم
۲۶۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز
همبرگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپریم

۱۲۰ گرم سینه مرغ سوخاری شده، یک اسلایس ژامبون بوقلمون، پنیر، کاهو، گوجه، نان چاودار
ساندویچ سوپریم
۱۲۴,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی

برگر .پنیر پیتزا روی نان .ژامبون .سیب زمینی .دورچین کاهو و گوجه
برگر فرانسوی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

مگا چیکن فیله

دو عدد سینه مرغ سوخاری .پنیرورقه ای .کاهو .گوجه
مگا چیکن فیله
۱۶۹,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ
۱۰۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (پنج تکه) نرمال

۵ تکه چیکن استریپس (تکه نازک فیله مرغ)، سیب زمینی، سالاد کلم، یک عدد نان
فیله استریپس (پنج تکه) نرمال
۱۸۹,۰۰۰ تومان

وینگز

۵ عدد بال و کتف مرغ ریز اسپایسی
وینگز
۹۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه) اسپایسی

۵ تکه چیکن استریپس (تکه نازک فیله مرغ)، سیب زمینی، سالاد کلم، یک عدد نان
فیله استریپس (پنج تکه) اسپایسی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

چیزا (پرسی)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری شده، پنیر پیتزا، پپرونی، فلفل دلمه ای
چیزا (پرسی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه) نرمال

۳ تکه چیکن استریپس،(۳تیکه فیله مرغ) سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله استریپس (سه تکه) نرمال
۱۴۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه) اسپایسی

۳ تکه چیکن استریپس،(۳تیکه فیله مرغ) سیب زمینی، سالاد کلم، نان
فیله استریپس (سه تکه) اسپایسی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

فراید چیکن ۳تیکه نرمال

۳ تکه مرغ نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروچن، سس مخصوص
فراید چیکن 3تیکه نرمال
۱۸۵,۰۰۰ تومان

فرایدچیکن اسپایسی ۳تیکه

۳ تکه مرغ تند، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
فرایدچیکن اسپایسی 3تیکه
۱۸۵,۰۰۰ تومان

لایت چیکن ۲تیکه نرمال

۲ تکه مرغ نرمال، سالاد کلم، سیب، نان بروچن، سس مخصوص
لایت چیکن 2تیکه نرمال
۱۵۹,۰۰۰ تومان

لایت چیکن اسپایسی ۲تیکه

۲ تکه مرغ تند، سالاد کلم، سیب زمینی، نان بروچن، سس مخصوص
لایت چیکن اسپایسی 2تیکه
۱۵۹,۰۰۰ تومان

فراید چیکن میکس

میکس مرغ تند و نرمال، سیب زمینی، نان بروچن، سالاد کلم، سس مخصوص
فراید چیکن میکس
۱۸۵,۰۰۰ تومان

لایت چیکن میکس

لایت چیکن میکس
۱۵۹,۰۰۰ تومان

میکس چیکن

۲ تکه مرغ، ۳ تکه فیله، ۵ تکه بال و کتف، ۱ پرس سیب زمینی، ۱ نوشابه قوطی، ۲ نان، سس مخصوص
میکس چیکن
۲۶۹,۰۰۰ تومان

جامبو وینگ

۱۶تیکه بال و کتف .۲عدد نان.سس مخصوص.
جامبو وینگ
۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوخاری کمبو

جامبو چیکن (کمبو) نرمال

۹مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ، سس مخصوص، سس باربیکیو، سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن بیشتر رون
جامبو چیکن (کمبو) نرمال
۵۱۹,۰۰۰ تومان

ماکسی چیکن (کمبو) نرمال

۱۲ تکه مرغ سوخاری، ۴ تکه سیب زمینی، ۴ عدد سالاد کلم، یک عدد ، سس مخصوص، سس باربیکیو، سس سیر، ۴ عدد نان بروتچن
ماکسی چیکن (کمبو) نرمال
۶۹۹,۰۰۰ تومان

ماکسی چیکن (کمبو) اسپایسی

۱۲ تکه مرغ سوخاری، ۴ تکه سیب زمینی، ۴ عدد سالاد کلم، سس مخصوص، سس باربیکیو، سس سیر، ۴ عدد نان بروتچن
ماکسی چیکن (کمبو) اسپایسی
۶۹۹,۰۰۰ تومان

جامبو چیکن (کمبو) اسپایسی

۹ تکه مرغ سوخاری، سیب سس مخصوص، سس باربیکیو، سس سیر، ۳ عدد نان بروتچن بیشتر روون
جامبو چیکن (کمبو) اسپایسی
۵۱۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه آلفردو مرغ

۳۵۰-۴۰۰ گرم، پنه، سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، سس آلفردو، قارچ، گوجه گیلاسی، جعفری خرد شده
پنه آلفردو مرغ
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پنه آلفردو گوشت

۳۵۰-۴۰۰ گرم، پنه، فیله گوساله طعم دار شده، قارچ، سس آلفردو، قارچ، گوچه گیلاسی، جعفری خرد شده
پنه آلفردو گوشت
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا مخصوص

گوشت استیک /چیکن فرایز / گوجه گیلاسی /سس مخصوص /
پاستا مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

منوی کودک

هپی استریپس

۲ تکه فیله استریپس، سیب زمینی، ۲۵۰ میلی لیتر آب پرتقال، جایزه (کودک)
هپی استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هپی چیکن برگر

ساندویچ چیکن ۱۰۰ گرمی، سیب زمینی، ۲۵۰ میلی لیتر آب پرتقال، جایزه (کودک
هپی چیکن برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هپی پاپ کورن

سیب زمینی .تکه های کوچک سینه .جایزه . ابمیوه .
هپی پاپ کورن
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هپی پیتزا

۱ عدد پیتزا ژامبون مرغ و گوشت، جایزه پسر یا دختر، سیب زمینی، ابمیوه
هپی پیتزا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

هپی درام

۱عدد ساق مرغ .سیب زمینی .جایزه پسر یا دختر .آبمیوه
هپی درام
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سوخاری

سه عدد فیله سوخاری با پنیر، کاهو، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار سوخاری
۱۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری (۲ عدد فیله سوخاری)

۲عدد فیله سوخاری باپنیر کاهو پنیر پارمیسان سس سزار
سالاد سزار سوخاری (2 عدد فیله سوخاری)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس
سالاد کلم
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، تخمه آفتابگردان، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ نان تست سینه مرغ گریل پنیر سس مخصوص
سالاد سزار
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی آلفردو بزرگ

سیب زمینی ۲نفره.قارچ .سس آلفردو
سیب زمینی آلفردو بزرگ
۸۹,۰۰۰ تومان

پنیر سوخاری

۶عدد پنیر سوخاری
پنیر سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۸-۱۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷۴,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۵ عدد پیاز سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن فرایز

۸-۱۰ تکه سینه مرغ سوخاری شده
چیکن فرایز
۸۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر گرد
نان سیر
۷۹,۰۰۰ تومان

بلال شیرین

یک تکه درشت بلال آب پز شده
بلال شیرین
۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۶,۰۰۰ تومان

لقمه اسپایسی

تکه های کوچک سینه مرغ سوخاری تند
لقمه اسپایسی
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سس چدار

سیب زمینی سرخ شده با سس چدار
سیب زمینی سس چدار
۷۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سس الفردو

سیب زمینی .قارچ .سس آلفردو
سیب زمینی سس الفردو
۷۹,۰۰۰ تومان

اضافات

نان اضافه

نان اضافه
۳,۰۰۰ تومان

سس چدار

سس چدار
۳۹,۰۰۰ تومان

سس سیر اضافه

سس سیر اضافه
۶,۰۰۰ تومان

سس چیلی اضافه

سس چیلی اضافه
۶,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو

سس باربیکیو
۶,۰۰۰ تومان

سس آلفردو

سس آلفردو
۳۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار اضافه

سس سالاد سزار اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیرقوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیرقوطی هی دی لیمو
۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیرقوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیرقوطی هی دی هلو
۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۵,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکالا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۲,۷۳۰ تومان

موهیتو طبیعی

لیمو تازه .نعنا تازه .شربت موهیتو .آب سودا.یخ
موهیتو طبیعی
۴۴,۰۰۰ تومان

اب پرتغال طبیعی

اب پرتغال طبیعی
۴۴,۰۰۰ تومان