جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مرغ

مرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر
پیتزا مرغ

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

گوشت چرخ کرده، کالباس، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

گوشت چرخ کرده، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا ویژه

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر میکس مش دونالد

نان مخصوص مش دونالد، فیله مخصوص مرغ، گوشت گرم، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر میکس مش دونالد
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مش دونالد دوبل

نان مخصوص مش دونالد، گوشت گرم (دو ورق)، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مش دونالد دوبل
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مش دونالد

نان مخصوص مش دونالد، گوشت گرم، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مش دونالد
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

گوشت گرم، قارچ، چیپس، سس مخصوص، به همراه سس قارچ
همبرگر تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

گوشت گرم، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

گوشت گرم (دو ورق)، کاهو، گوجه، سس مخصوص
همبرگر دوبل
۲۴,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل با قارچ و پنیر

گوشت گرم (دو ورق)، پنیر، کاهو، گوجه، سس مخصوص، قارچ
همبرگر دوبل با قارچ و پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت گرم، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

گوشت گرم، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس مخصوص
چیز برگر با قارچ
۱۷,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت گرم، قارچ، کاهو، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

فیله مرغ، کاهو، گوجه، سس مخصوص
مرغ برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

سوسیس هات داگ، گوشت گرم، قارچ، پنیر، سس مخصوص به همراه سس قارچ
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

سوسیس هات داگ، چیپس، پنیر، سس مخصوص به همراه سس قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تنوری

گوشت گرم، قارچ، چیپس، پنیر، سس مخصوص، به همراه سس قارچ
ساندویچ ویژه تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

فیله مرغ، قارچ، چیپس، سس مخصوص به همراه سس قارچ
ساندویچ مرغ تنوری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری

گوشت گرم، فیله مرغ، قارچ، چیپس، سس مخصوص به همراه سس قارچ
ساندویچ میکس تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس مخصوص، قارچ، پنیر چیپس، سس مخصوص به همراه سس قارچ
ساندویچ کالباس تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس مخصوص، چیپس، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ سوسیس تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، کالباس، قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده انگور

دلستر خانواده انگور
۵,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان