جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا رست بیف

۲۰ سانتی

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

شنیسل مرغ سوخاری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا اسپشیال

۲۰ سانتی

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

۲۰ سانتی

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

۲۰ سانتی

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا مخصوص

۲۰ سانتی

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۲۸,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۰,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

۲۰ سانتی

۱۸,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۲۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

گوجه فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰ سانتی

۱۶,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۲۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مارتا، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

۲۰ سانتی

۱۶,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۲۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تویستر

کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا تویستر

۲۰ سانتی

۱۴,۰۰۰ تومان

۲۵ سانتی

۱۸,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۲۸,۰۰۰ تومان

۴۰ سانتی

۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰ سانتی

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه بیگ هام (قطر ۵ سانتی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه بیگ هام (قطر 5 سانتی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر خانواده (۷۰ سانتی)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، مرغ طعم دار شده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سوپر خانواده (70 سانتی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

ماشروم برگر ویژه بیگ هام

ماشروم برگر ویژه بیگ هام
۲۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه بیگ هام

رویال برگر ویژه بیگ هام
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر ویژه بیگ هام

برگر ویژه بیگ هام
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه بیگ هام

چیز برگر ویژه بیگ هام
۱۶,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر قارچ و پنیر

برگر قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

بشقاب ویژه بیگ هام

بشقاب ویژه بیگ هام
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبرامی ویژه بیگ هام

ساندویچ ژامبرامی ویژه بیگ هام
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

ساندویچ هات داگ رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اصیل

ساندویچ هات داگ اصیل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ساندویچ ژامبون
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه بیگ هام

سیب زمینی ویژه بیگ هام
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

ماءالشعیر قوطی
۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر انگور خانواده

ماءالشعیر انگور خانواده
۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

ماءالشعیر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان