جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

پیتزا سوپریم

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

پیتزا میکس

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن ماشروم برگر

چیکن ماشروم برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

رویال برگر ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

سوپر میت جامبو برگر

سوپر میت جامبو برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

میکس برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر زغالی

برگر زغالی
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر زغالی

چیز برگر زغالی
۱۶,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ گریل رویال

ساندویچ مرغ گریل رویال
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

ساندویچ هات داگ رویال
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)
۱۱,۵۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده ساده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی

سوپر سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

دوغ سنتی کوچک
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان