جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه چیزلند

گوشت، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا ویژه چیزلند

مینی

۲۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

۱۳۰ گرم گوشت، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

۱۵۰ گرم کالباس، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص

مینی

۲۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا شکاری

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، نخود فرنگی، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۲۱,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر معمولی

۱۰۰ گرم برگر گوشت، سس، گوجه، کاهو
همبرگر معمولی
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۲۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو
همبرگر مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو
همبرگر ذغالی
۲۶,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

۲۴۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو
همبرگر دوبل
۳۷,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل تنوری

۲۴۰ گرم برگر گوشت، هات داگ، چیپس، قارچ، پنیر
همبرگر دوبل تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو، پنیر مخصوص، چیپس
چیز برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو، پنیر، چیپس، دو برگ کالباس
رویال برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت، سس مخصوص، گوجه، کاهو، پنیر، قارچ
قارچ برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، سس، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپایسی

هات داگ، سس تند، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ اسپایسی
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، سس، چیپس، پنیر، گوشت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، سس، چیپس، پنیر، قارچ، کالباس
ساندویچ هات داگ رویال
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات همبر

هات داگ، سس، چیپس، پنیر، قارچ، همبر ۱۸۰ گرمی
ساندویچ هات همبر
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات قارچ

هات داگ، سس، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ هات قارچ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکاری گوشت

۱۲۰ گرم گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ شکاری گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس، سس، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ کالباس تنوری
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

سوسیس کوکتل، سس، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ کوکتل تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم کالباس گوشت، سس، گوجه، کاهو
ساندویچ کالباس گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص (سرد)

سوسیس، سس، گوجه، کاهو
ساندویچ سوسیس مخصوص (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری (سرد)

سوسیس، پیاز، رب، فلفل، سس، گوجه، کاهو
ساندویچ سوسیس بندری (سرد)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان