جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

فست فود ایتالیایی پاپا

پیتزا ایتالیایی

پیتزا پادرونا ایتالیایی مثلثی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، راسته گوساله گریل شده، پپرونی، قارچ، فلفل ترشی، ادویه مخصوص، کنجد، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا پادرونا ایتالیایی مثلثی
۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویدج ایتالیایی لبه دار

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، راسته گوساله گریل شده، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس سیر، سس مخصوص، ادویه مخصوص...
پیتزا ویدج ایتالیایی لبه دار

متوسط

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گامبری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، میگو، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا گامبری ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانفرد ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس بیانر، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا میلانفرد ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا وگا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، بیکن، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا وگا ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، کالباس پپرونی، گوشت گوساله چرخ کرده، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا سیسیل ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، گوشت گوساله چرخ کرده تند، فلفل تازه تند، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پیاز، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخص...
پیتزا چیلی ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لینگوا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، زبان گوساله تنوری، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانر، سس سیر، پنیر موزارلا
پیتزا لینگوا ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، راسته گوساله گریل شده، قارچ، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، سس بیانر، پنیر موزارلا
پیتزا هاوک ایتالیایی

متوسط

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فالکو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص پاپا، سس بیانر، سس سیر، پیاز، پنیر موزارلا، ادویه ...
پیتزا فالکو ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آبیزو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، میگو، قارچ، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، سس سیر، سس پستو، سس هاوایی،...
پیتزا آبیزو ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمه ای، پیاز، ذرت، زیتون سیاه، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپادو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، راسته گوساله گریل شده تنوری، مرغ گریل شده، فلفل آفریقایی، پیاز، قارچ، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس م...
پیتزا پپادو ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، سس مخصوص پاپا، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

متوسط

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پاپا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، بیکن، قارچ، پیاز، سس سیر، فیله گوساله، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس بیانر
پیتزا پاپا ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونتکارلو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، میگو، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سس بیانر
پیتزا مونتکارلو ایتالیایی

متوسط

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آوانتی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، گوشت چرخ کرده، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا آوانتی ایتالیایی

متوسط

۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کنیبال ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، پیاز، گوشت گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا کنیبال ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، قارچ، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، سس کاری، سس مخصوص، پیتزا موزارلا
پیتزا چیکن ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، مرغ، بیکن، سس پستو، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا کالزون ایتالیایی

متوسط

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پادر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، بیکن، پپرونی، قارچ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، پیاز
پیتزا پادر ایتالیایی

متوسط

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، استیک فیله گوساله، استیک فیله مرغ، فلفل ترشی، کنجد، زیتون، قارچ، پیاز، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا استیک ایتالیایی

متوسط

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسموکی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز، فیله گوساله، راسته گریل شده، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، پنیر موزارلا
پیتزا اسموکی ایتالیایی

متوسط

۲۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ تنوری پاپا

گوشت گوساله، فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، نان زاپاتا
ساندویچ تنوری پاپا
۲۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مخصوص

همبرگر شرکتی ۹۵%، فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، نان زاپاتا
ساندویچ تنوری مخصوص
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت

۲ عدد همبرگر شرکتی ۹۵%، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، نان زاپاتا
ساندویچ تنوری گوشت
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری زبان

زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، نان زاپاتا
ساندویچ تنوری زبان
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ

فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، نان زاپاتا
ساندویچ تنوری مرغ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا و لازانیا

پاستا پنه مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله، فیله مرغ، سس آلفردو
پاستا پنه مخصوص
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری مخصوص

پاستا پنه، گوشت گوساله، فیله مرغ، سس آلفردو، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری مخصوص
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه فیله گوساله

پاستا پنه، فیله گوساله، سس آلفردو
پاستا پنه فیله گوساله
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری فیله گوساله

پاستا پنه، فیله گوساله، سس آلفردو، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری فیله گوساله
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه پاپا

پاستا پنه، گوشت گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ، سس آلفردو
پاستا پنه پاپا
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری پاپا

پاستا پنه، گوشت گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، فیله مرغ، سس آلفردو، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری پاپا
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه زبان

پاستا پنه، زبان گوساله، سس آلفردو
پاستا پنه زبان
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری زبان

پاستا پنه، زبان گوساله، سس آلفردو، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری زبان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه فیله مرغ

پاستا پنه، فیله مرغ، سس آلفردو
پاستا پنه فیله مرغ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری فیله مرغ

پاستا پنه، فیله مرغ، سس آلفردو، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری فیله مرغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه سبزیجات

پاستا پنه، میگو، قارچ، کلم بروکلی، ذرت، لوبیا سبز
پاستا پنه سبزیجات
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاستا پنه تنوری سبزیجات

پاستا پنه، میگو، قارچ، کلم بروکلی، ذرت، لوبیا سبز، پنیر پیتزا تنوری شده
پاستا پنه تنوری سبزیجات
۲۱۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده گوساله
لازانیا
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

ران مرغ سوخاری

۴ عدد ران مرغ سوخاری شده همراه سبزیجات تفت داده شده
ران مرغ سوخاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری نرمال

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین: سبزیجات پخته شده(لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، نان تست
فیله مرغ سوخاری نرمال
۱۷۵,۰۰۰ تومان

استیک

استیک تنوری پاپا

۲۱۰ تا ۲۳۰ گرم فیله گوساله، ۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم راسته گوسفندی با استخوان،سس مخصوص، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکل...
استیک تنوری پاپا
۴۴۰,۰۰۰ تومان

استیک تی بن

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم فیله گوساله و راسته گوساله با استخوان، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس مخصوص
استیک تی بن
۴۱۰,۰۰۰ تومان

استیک پاپا

۲۱۰ تا ۲۳۰ گرم فیله گوساله، ۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم راسته گوسفندی با استخوان، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)،...
استیک پاپا
۳۷۵,۰۰۰ تومان

استیک آیرون

۱۷۰ تا ۱۸۰ گرم فیله گوساله، ۱۷۰ تا ۱۸۰ گرم راسته گوساله، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس مخصوص
استیک آیرون
۳۶۵,۰۰۰ تومان

استیک ریب

۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم راسته دنده گوساله، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس مخصوص
استیک ریب
۴۰۰,۰۰۰ تومان

استیک ایتالیایی

۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم راسته گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، ادویه مخصو...
استیک ایتالیایی
۳۶۵,۰۰۰ تومان

استیک راکفورد

۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم فیله گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس قارچ، ادویه مخصوص
استیک راکفورد
۳۶۵,۰۰۰ تومان

استیک دایان

۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم فیله گوساله تکه ای، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس قارچ، ادوی...
استیک دایان
۳۶۵,۰۰۰ تومان

میگو کنجدی

۳ سیخ ۴ عددی میگو سوخاری، کرپ سبزیجات، کنجد، سس تند و شیرین، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)
میگو کنجدی
۳۳۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۳۴۰ تا ۳۵۰ گرم سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین: سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، سس سزار
استیک مرغ
۲۸۵,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب سرآشپز

۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
بشقاب سرآشپز
۳۳۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری

۲ عدد فیله سوخاری، ۳ عدد بال سوخاری، ۴ عدد میگو سوخاری، ۴ عدد قارچ سوخاری، ۶ عدد سیب زمینی توپی سوخاری، دورچین: سبزیجات پخته شده(ل...
بشقاب سوخاری
۳۶۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات پخته شده (لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)، نمک لیمو، لیموترش، ادویه مخصوص
بشقاب سبزیجات
۲۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص گرم

فیله مرغ، جوانه گندم، سس سالاد
سالاد مخصوص گرم
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، پنیر پارمسان، نان تست
سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، هویج، سس
سالاد فصل
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد استونا

کرفس، زیتون، سرکه بالزامیک، روغن زیتون، هویج، جعفری
سالاد استونا
۹۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ سرآشپز

یک پرس سوپ شیر و خامه، شیر، خامه، کرفس، مرغ، قارچ، سبزی، روغن مخصوص، ادویه، (یک نفره)
سوپ سرآشپز
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۹۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۲ سانتی متری، سیر، پنیر پیتزا، روغن سیر
نان سیر
۹۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۷ عدد بال مرغ سوخاری، نان تست سیر، دورچین: سبزیجات پخته شده(لوبیا سبز، هویج، کلم بروکلی، قارچ)
بال مرغ سوخاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

مالت

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژی زا قوطی وان دی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه انرژی زا قوطی وان دی
۱۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۶۰,۰۰۰ تومان

آبجو بشکه (بدون الکل)

۵۰۰ میلی لیتر
آبجو بشکه (بدون الکل)
۴۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس بیانر (اضافه)

یک نفره
سس بیانر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس تند (اضافه)

یک نفره
سس تند (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

یک نفره
سس سیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان