جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص جورجینو

پیتزا مخصوص جورجینو

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

پیتزا گوشت

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو

پیتزا چوریتسو

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص با هات داگ

پیتزا مخصوص با هات داگ

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای دو نفره

پیتزا پنجره ای دو نفره
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیب زمینی

پیتزا سیب زمینی

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیب زمینی مخصوص

پیتزا سیب زمینی مخصوص

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

پیتزا مینی
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص جورجینو

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص
همبرگر مخصوص جورجینو
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر

گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص، پنیر
دوبل برگر با پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر رویال

دوبل برگر رویال
۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر اسپشیال

رویال برگر اسپشیال
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

همبرگر با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ذغالی

گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص، پنیر
چیزبرگر ذغالی
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص
برگر ذغالی
۱۳,۰۰۰ تومان

استیک برگر

گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص
استیک برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

گوشت گوساله، سبزیجات، سس مخصوص
همبرگر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک مرغ اورنیتال (یک نفره)

استیک مرغ طعم داره شه
ساندویچ استیک مرغ اورنیتال (یک نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ اورنیتال (دو)

ساندویچ استیک مرغ اورنیتال (دو)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سوپریم باربیکیو (یک نفره)

۴ تکه سینه مرغ، سس مخصوص
ساندویچ ویژه سوپریم باربیکیو (یک نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سوپریم باربیکیو (دو نفره)

ساندویچ ویژه سوپریم باربیکیو (دو نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سوپریم گریل (یک نفره)

۴ تکه سینه مرغ گریل
ساندویچ ویژه سوپریم گریل (یک نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سوپریم گریل (دو نفره)

ساندویچ ویژه سوپریم گریل (دو نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله فرانسه (یک نفره)

۲ تکه فیله مرغ، سس فرانسه
ساندویچ فیله فرانسه (یک نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله فرانسه (دو نفره)

ساندویچ فیله فرانسه (دو نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استریپس (یک نفره)

۲ تکه فیله مرغ، سس مخصوص
ساندویچ فیله استریپس (یک نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استریپس (دو نفره)

ساندویچ فیله استریپس (دو نفره)
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ رویال

ساندویچ مرغ رویال
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال مخصوص

ساندویچ هات رویال مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی مخصوص جورجینو

ساندویچ کباب ترکی مخصوص جورجینو
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت و مرغ

ساندویچ کباب ترکی گوشت و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ زعفرانی

ساندویچ کباب ترکی مرغ زعفرانی
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

پاچینی (پرسی)

پاچینی (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ اورنیتال (پرسی)

استیک مرغ طعم دار شده، سس مخصوص، سبزیجات آبپز شده
استیک مرغ اورنیتال (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

ویژه سوپریم باربیکیو (پرسی)

ویژه سوپریم باربیکیو (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

ویژه سوپریم گریل (پرسی)

ویژه سوپریم گریل (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله فرانسه (پرسی)

فیله فرانسه (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پرسی)

فیله استریپس (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخصوص جورجینو (پرسی)

کباب ترکی مخصوص جورجینو (پرسی)

دو نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

سه نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

کباب ترکی گوشت (پرسی)

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

۴۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی)

کباب ترکی گوشت و مرغ (پرسی)

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ زعفرانی (پرسی)

کباب ترکی مرغ زعفرانی (پرسی)

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

سه نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص تنوری جورجیو

سیب زمینی مخصوص تنوری جورجیو
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ شکم پر

قارچ شکم پر
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

پک کودک

سیب زمینی، فیله، سس قرمز
پک کودک
۱۳,۰۰۰ تومان

پیراشکی

پیراشکی
۶,۰۰۰ تومان

ویچ

ویچ
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه میوه ای

نوشابه میوه ای
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۵۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان