جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا اسپیشیال

گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا اسپیشیال
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه میچکانو

گوشت گوساله، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا ویژه میچکانو
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت گوساله، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، قارچ، پنیر
پیتزا مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، قارچ، پنیر
پیتزا مخلوط
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سبزیجات، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر رویال

برگر ۹۰%، ژامبون، قارچ، پنیر
همبرگر رویال
۱۸,۰۰۰ تومان

بیگ برگر

برگر دوبل، قارچ، پنیر
بیگ برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر

فیله، همبرگر، قارچ، پنیر
فیله برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۶۰%، قارچ، پنیر
چیز برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰%

همبرگر 90%
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زاپاتا

استیک، فیله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ زاپاتا
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ رویال
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ میچکانو

همبرگر،کوکتل، قارچ، پنیر
ساندویچ میچکانو
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون ۹۰%، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل، قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ ویژه

ناگت مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ناگت مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت و فیله

ساندویچ ناگت و فیله
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

زاپتا (پرسی)

زاپتا (پرسی)
۲۳,۰۰۰ تومان

ویژه میچکانو (پرسی)

ویژه میچکانو (پرسی)
۱۹,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ (پرسی)

ناگت مرغ (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

فیله مرغ (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

سیب

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

سیب

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیونی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیونی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان