جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس چیلی
پیتزا پپرونی آمریکایی

پنج نفره (۴۰ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا چهار فصل

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا میکس

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سفید (اضافه)

یک عدد
سس سفید (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

یک عدد
سس قرمز (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

یک عدد
سس فرانسوی (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد
نان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سس چیلی اضافه

یک نفره، شرکتی
سس چیلی اضافه
۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

پنج نفره (۴۰ سانتیمتری)

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ‌ شده، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی

پنج نفره (۴۰ سانتیمتری)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ‌ شده طعم دار شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

پنج نفره (۴۰ سانتیمتری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس چیلی
پیتزا پپرونی آمریکایی

پنج نفره (۴۰ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رویال بادکنک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا رویال بادکنک آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۴۰ سانتی متری)

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا میکس

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا چهار فصل

دو نفره (۲۸ سانتیمتری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره (۲۴ سانتیمتری)

۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص بادکنک

۱۳۰ گرم همبرگر ۹۰٪، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان برگر
همبرگر مخصوص بادکنک
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دو عدد همبرگر ۹۰٪، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان برگر
دوبل برگر ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰ گرم همبرگر ۹۰٪، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان برگر
چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

۱۳۰ گرم همبرگر ۹۰٪، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان برگر
همبرگر ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه بادکنک

همبرگر ۹۰٪، فیله، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ ویژه بادکنک
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد کراکف ۴۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با قارچ و پنیر

فیله مرغ٬ قارچ٬ پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ فیله با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

فیله مرغ٬ کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ فیله
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰٪، قارچ، پنیر، زیتون، ذرت٬ نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ ۹۰٪، قارچ، پنیر، زیتون، ذرت٬ نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ

ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سوپر ویژه

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر، ذرت، زیتون
سیب زمینی سوپر ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک نفره
چیپس و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ محلی بطری

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای

لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده

لیمویی

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان