جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای مخصوص (دو نفره)

پیتزا پنجره ای مخصوص (دو نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خورشید

پیتزا خورشید

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

مینی

۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارج

پیتزا مرغ و قارج

مینی

۳۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

مرغ ریش ریش و گوشت چرخ شده
پیتزا مرغ و گوشت

مینی

۳۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت مخصوص خورشید

مرغ و گوشت ریش ریش
پیتزا مرغ و گوشت مخصوص خورشید

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی

مینی

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۳۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص

پیتزا خانواده مخصوص

۴ نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

۶ نفره

۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده سرآشپز و گوشت

پیتزا خانواده سرآشپز و گوشت

۴ نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

۶ نفره

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای رست بیف

پیتزا پنجره ای رست بیف
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای گوشت

پیتزا پنجره ای گوشت
۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن چیز

چیکن چیز
۲۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ و قارچ

ساندویچ فیله مرغ و قارچ
۲۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۵ تکه فیله
فیله استریپس
۴۵,۰۰۰ تومان

بازو سوخاری (هفت تکه)

بازو سوخاری (هفت تکه)
۴۰,۰۰۰ تومان

میکس سوخاری

فیله و بازو و بال
میکس سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای ایستک

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای ایستک

لیمو

۵,۵۰۰ تومان

هلو

۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۵,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده ایستک

۱ لیتر
دلستر خانواده ایستک

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۳,۵۰۰ تومان

اضافات

نان اضافه

نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سس مخصوص خورشید

سس مخصوص خورشید
۱,۰۰۰ تومان

سس قرمز خورشید

سس قرمز خورشید
۱,۰۰۰ تومان

سس کچاپ (یک نفره)

سس کچاپ (یک نفره)
۳۵۰ تومان