جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ۱ نفره (متوسط)

پیتزا ویژه (متوسط)

پیتزا ویژه (متوسط)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (متوسط)

پیتزا قارچ و گوشت (متوسط)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (متوسط)

پیتزا قارچ و مرغ (متوسط)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس (متوسط)

پیتزا قارچ و سوسیس (متوسط)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (متوسط)

پیتزا پپرونی (متوسط)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (متوسط)

پیتزا سبزیجات (متوسط)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ۳ نفره (خانواده)

پیتزا ویژه (خانواده)

پیتزا ویژه (خانواده)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (خانواده)

پیتزا قارچ و گوشت (خانواده)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (خانواده)

پیتزا قارچ و مرغ (خانواده)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس (خانواده)

پیتزا قارچ و سوسیس (خانواده)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

پیتزا پپرونی (خانواده)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

پیتزا سبزیجات (خانواده)
۲۸,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۰,۵۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

چیز برگر دوبل
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

همبرگر دوبل
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ویژه

چیپس و پنیر ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۳۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان