جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

چیکن برگر

جوجه، همبرگر، قارچ و پنیر
چیکن برگر
۷,۵۰۰ تومان

رویال استیک برگر

همبرگر، گوشت، ژامبون، قارچ و پنیر
رویال استیک برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

 دوبل برگر
۶,۵۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

دوبل برگر با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

همبرگر ممتاز
۴,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۷,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پیتزا مخصوص

ساندویچ پیتزا مخصوص
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ جوجه

جوجه، ژامبون گوشت، قارچ و پنیر
ساندویچ جوجه
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ و پنیر
ساندویچ هات رویال
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ مغز و گوشت

ساندویچ مغز و گوشت
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

ساندویچ کوکتل مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

ساندویچ مرغ مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

ساندویچ مرغ و قارچ
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ

ساندویچ گوشت و مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت مخصوص

ساندویچ گوشت مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

ساندویچ گوشت
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت با قارچ

ساندویچ گوشت با قارچ
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت با پنیر

ساندویچ گوشت با پنیر
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک جگر

خوراک جگر
۴,۵۰۰ تومان

خوراک قارچ

خوراک قارچ
۵,۰۰۰ تومان

خوراک مخصوص

خوراک مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

خوراک هندی

خوراک هندی
۴,۰۰۰ تومان

خوراک پنیر

خوراک پنیر
۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

از منو فعلا حذف شده است
سالاد ماکارونی
۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۲,۸۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۱,۸۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۸۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۱,۰۰۰ تومان