جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل

کوچک

۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

ساندویچ هندی

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶,۵۰۰ تومان

همبرگر سی درصد

همبرگر سی درصد
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۱,۷۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر کوچک
۲,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آبمیوه کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آبمیوه کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آبمیوه بزرگ

۱ لیتر
آبمیوه بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی (پانصد سی سی)

۰.۵ لیتر
آب معدنی (پانصد سی سی)
۱,۷۰۰ تومان