جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه آرمین

گوشت چرخ کرده، سوسیس کوکتل، کالباس گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه آرمین
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آرمین

سوسیس کوکتل، کالباس گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص آرمین
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس کوکتل، کالباس مارتا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی تند، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ژامبون گوشت
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ژامبون مرغ
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و کوکتل

سوسیس کوکتل ممتاز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و کوکتل
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مخصوص

سوسیس کوکتل، کالباس گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مینی مخصوص
۶۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۲۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۴۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با پنیر

۱۲۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، کالباس خشک، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم همبرگر دستی گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

۵ عدد فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

۵ عدد فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور،قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس, رب, پیاز داغ, قارچ و پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ بندری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه آرمین

۱۲۰ گرم گوشت گوساله، کالباس خشک، فلفل دلمه ای، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه آرمین
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل بلغاری

کوکتل بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل بلغاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل بلغاری با قارچ و پنیر

کوکتل بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل بلغاری با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

کوکتل دودی مفیدان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل دودی
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ممتاز

کوکتل ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل ممتاز
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

کوکتل، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس آلمانی، رب، پیاز داغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس بندری
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس با پنیر

کالباس خشک، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس با پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ممتاز (سرد)

کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس ممتاز (سرد)
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

کالباس خشک، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر بطری
۱۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان