جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

فیله گوشت ریش ریش شده، پنیر تر کیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

متوسط

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ طعم دار شده، سس سیر، سیب زمینی، دورچین
چیکن استریپس (4 تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه بامبو

بیکن گوشت و مرغ ۹۸%، گوشت رست بیف، سالامی. پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه. زیتون
پیتزا ویژه بامبو

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

ساندویچ برگر کلاسیک

۱۵۰ گرم برگر دست ساز ۱۰۰% گوشت، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ برگر کلاسیک
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر موزارلا، گوجه گیلاسی
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

متوسط

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل برگر

دو عدد برگر ۱۵۰ گرم دست ساز، پنیرگودا، سس قارچ، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگر مخصوص

۱۵۰ گرم برگر دست ساز ۱۰۰%گوشت، ژامبون، پنیرگودا، سس قارچ، سس مخصوص، نان گرد
ساندویچ برگر مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پنینی

۱۵۰گرم فیله مرغ، قارچ، سس مخصوص، نان جو
ساندویچ چیکن پنینی
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ترکی پنینی

بیکن ۹۸% گوشت و مرغ، قارچ، پنیرمخصوص، سس مخصوص، نان جو
ساندویچ ترکی پنینی
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه بامبو

بیکن گوشت و مرغ ۹۸%، گوشت رست بیف، سالامی. پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه. زیتون
پیتزا ویژه بامبو

متوسط

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

فیله مرغ طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن

متوسط

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی پپرونی ۸۵%، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سالامی

متوسط

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

گوشت چرخ کرده طعم دار شده، پنیر ترکیبی مخصوص، قارچ، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

فیله زبان، قارچ کنسروی، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی مخصوص
پیتزا زبان

متوسط

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا اسپشیال

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص

۱۵۰ گرم برگر دست ساز۱۰۰% گوشت، ژامبون، پنیر گودا، سس قارچ، سس مخصوص، نان گرد
برگر مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

۱۵۰ گرم برگر دست ساز ۱۰۰% گوشت، سس مخصوص، نان گرد
برگر کلاسیک
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر بوقلمون

۱۳۰ گرم گوشت بوقلمون، سس مخصوص، پنیر گودا، بیکن بوقلمون ۸۰%، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر بوقلمون
۹۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر دست ساز۱۰۰% گوشت، پنیر گودا، سس قارچ، سس مخصوص، نان گرد
 دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه بامبو

نان باگت، فیله مرغ مرینت شده، برگر ارگانیک، ژامبون مخلوط، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص، سس ویژه
ساندویچ ویژه بامبو
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر رویال

نان باگت، برگر ۹۸% ارگانیک، پنیر گودا، ژامبون گوشت، قارچ، سس مخصوص
چیز برگر رویال
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

۱۵۰ گرم هات داگ طلایی، قارچ، ژامبون مخلوط، پنیر ترکیبی مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس بیکن

بیکن ۹۸% گوشت و مرغ ساندویچ سرد
ساندویچ میکس بیکن
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰درصد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر ترکیبی مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش شده، قارچ تازه
ساندویچ رست بیف
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۵۰ گزم زبان گوساله غنی شده، قارچ تازه
ساندویچ زبان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پنینی

چیکن پنینی

۱۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، سس مخصوص، نان جو
چیکن پنینی
۹۵,۰۰۰ تومان

ترکی پنینی

بیکن گوشت و مرغ ۹۸%، قارچ، پنیر مخصوص، سس مخصوص، نان جو
ترکی پنینی
۹۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ طعم دار شده، سس سیر، سیب زمینی، دورچین
چیکن استریپس (4 تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (۶ تکه)

فیله مرغ طعم دار شده، سس سیر، سیب زمینی، دورچین
چیکن استریپس (6 تکه)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ رژیمی (۴ تکه)

فیله مرغ گریل شده، سس سیر مخصوص، دورچین
استیک مرغ رژیمی (4 تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ رژیمی (۸ تکه)

فیله مرغ گریل شده، سس سیر مخصوص، دورچین
استیک مرغ رژیمی (8 تکه)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۶ تکه فیله مرغ مرینت شده، سس مخصوص، دورچین
جوجه چینی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ تکه قارچ سوخاری، سس سیر مخصوص، سیب زمینی
قارچ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد میستا

فیله گوساله، کاهو، کیپرز، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، سس مخصوص
سالاد میستا
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، پنیر کبابی، پنیر فتا، زیتون، خیارشور، گوجه گیلاسی
سالاد یونانی
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۱۰۰ گرم سس قارچ
سیب زمینی با سس قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو پیچ، سس زرشک، سس انتراکد میوه جات مغز گردو
سالاد مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

اضافه
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر مخصوص

سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ
سیب زمینی با پنیر مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس مخصوص

سیب زمینی، سس مخصوص
سیب زمینی با سس مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، ژامبون، پنیر، قارچ
چیپس و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار ویژه

کاهو، فیله مرغ، پنیر پارمزان رنده شده، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد سزار ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده سپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سپرایت
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

کاکتوس

۱۷,۵۰۰ تومان

بلوبری

۱۷,۵۰۰ تومان

موهیتو

۱۴,۰۰۰ تومان

انگور شیرازی

۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۶,۷۰۰ تومان

هلو

۱۶,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۷۰۰ تومان

آناناس

۱۶,۷۰۰ تومان

سیب

۱۶,۷۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر، دوغ گرما دیده، بدون گاز
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس قارچ (اضافه)

سس قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

اضافه
سس سیر (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان