جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا ساده کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا ساده کلاسیک

۳۲ سانتی متری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۳ سانتی متری

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۴۰%، کالباس، قارچ، سس مخصوص، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

۳۲ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا مخصوص دو نفره

خمیر پیتزا کلاسیک ۳۲ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا...
پیتزا مخصوص دو نفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مارال کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۵ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا ویژه مارال کلاسیک
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۵سانتی‌متری، سس تند، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، ذرت مکزیکی، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۵سانتی‌متری، سس تند، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا ایتالیایی کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۵سانتی‌متری، پپرونی، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس گلوریا، میکس پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ کلاسیک

۲۵ سانتی متری

۹۰,۰۰۰ تومان

۳۲ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده کلاسیک

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، میکس پنیر پیتزا
پیتزا ساده کلاسیک

۲۳ سانتی متری

۶۰,۰۰۰ تومان

۳۲ سانتی متری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

غول برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، خلال چیپس، سس مخصوص، ۲ اسلایس پنیر گودا، گوجه...
غول برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۵۵%، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، نان گرد
همبرگر معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، خلال چیپس، نان گرد
همبرگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس خلالی، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، قارچ، نان هات داگ
دوبل برگر تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، کالباس، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس خلالی، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس خلالی، نان گرد
قارچ برگر دوبل
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس خلالی، یک اسلایس پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، پنیر پیتزا دوبل، نان گرد
چیز برگر دوبل
۱۳۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی سس مخصوص، قارچ، یک اسلایس پنیر گودا، ژامبون گوشت اسلایس شده، گوجه فرنگی، ...
رویال برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، سس مخصوص، قارچ، ۲ اسلایس پنیر گودا، کالباس، گوجه فرنگی، کاهو، چیپس خلالی،...
رویال برگر دوبل
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ پپرونی

۱۵۰ گرم پپرونی, سس مخصوص, کاهو, گوجه فرنگی, چیپس خلالی, نان باگت
ساندویچ پپرونی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۱۵۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۴ قرص فلافل، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس معمولی

یک عدد سوسیس آلمانی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

۲ عدد کوکتل، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت تنوری، میکس پنیر پیتزا، چیپس خلالی، نان هات داگ
ساندویچ ژامبون مخصوص تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)

۵ ورق ژامبون گوشت، میکس پنیر پیتزا، چیپس خلالی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد هات داگ، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ساده
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات همبر

یک عدد هات داگ ۸۰%، یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، کالباس، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات همبر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه مارال

یک عدد هات داگ، گوشت چرخ کرده، کالباس اسلایس شده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ویژه مارال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ، کالباس اسلایس شده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۴۰%، کالباس، قارچ، سس مخصوص، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

یک عدد هات داگ ۸۰%، کالباس، قارچ، سس چیلی، سس گلوری، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ چیلی
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سیر

یک عدد هات داگ ۸۰%، کالباس، قارچ، سس سیر، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ سیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی مارال

۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی مارال
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتاپرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی جو

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی جو

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۵۰۰ تومان