جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، کوکتل دودی، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

تنوری با قارچ و پنیر پیتزا

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل دودی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ استریپس، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس یک نفره
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر پیتزا

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سیب زمینی آب پز، سینه مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص
سالاد الویه

پرسی (یک کیلوگرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پرسی (۵۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

پرسی (۴۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل بدون مخلفات

۱.۸۰۰ کیلوگرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص
مرغ بریان کامل بدون مخلفات
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت استیک گوساله، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا استیک آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مرکزی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت، فیله مرغ، ذرت، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه مرکزی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، کوکتل دودی، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل دودی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه، زیتون، قارچ، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
مینی پیتزا
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص مرکزی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
همبرگر مخصوص مرکزی
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
چیز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر با پنیر پیتزا

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
دبل برگر با پنیر پیتزا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مک دونالد برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک ورق ژامبون مرغ ۸۰%، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
مک دونالد برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
رویال برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ استیک گوشت

۱۵۰ گرم استیک گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرکزی

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مرکزی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر پیتزا

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰% گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

تنوری با قارچ و پنیر پیتزا

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری مخصوص

یک عدد هات داگ گوشت ۷۰%، پیاز سرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ خوراک بندری مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی گوشت ۷۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس سرد

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس سرد
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۸۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه سرد

۱۵۰ گرم سالاد الویه، سیب زمینی آب پز، سینه مرغ ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ الویه سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی دو تکه

۲ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ کنتاکی دو تکه

نرمال

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی سه تکه

۳ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ کنتاکی سه تکه

نرمال

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ کنتاکی هشت تکه

۸ تکه سینه و ران مرغ کنتاکی، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس یک نفره
مرغ کنتاکی هشت تکه

نرمال

۲۹۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ استریپس، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن، سس یک نفره
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان کامل بدون مخلفات

۱.۸۰۰ کیلوگرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص
مرغ بریان کامل بدون مخلفات
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل با مخلفات

۱.۸۰۰ کیلوگرم مرغ کامل بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص، دورچین: گوجه، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، ۴ عدد نان بروتچن، سس یک ن...
مرغ بریان کامل با مخلفات
۲۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ بریان

یک تکه ران مرغ بریان طعم دار شده با ادویه مخصوص، دورچین: گوجه، کاهو، خیارشور، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
خوراک مرغ بریان
۸۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک بندری

۴۰۰ گرم خوراک بندری با هات داگ ۸۰%، دورچین: ۲ عددنان باگت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس
خوراک بندری

پرسی (۴۰۰ گرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سیب زمینی آب پز، سینه مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص، دورچین: گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
سالاد الویه

پرسی (۴۰۰ گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پرسی (۵۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

پرسی (یک کیلوگرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

دست ساز، یک نفره، کلم، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، هویج، ذرت، نخود فرنگی، خیار، کشمش، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز، یک نفره، کاهو، گوجه، خیار، کلم قرمز، سس مخصوص
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

دست ساز، یک نفره، کلم، هویج، خیار، فلفل سبز، ذرت، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده ساده
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر پیتزا

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر پیتزا
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

یک نفره، چیپس، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۹۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۴۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۳,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۴۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت اضافه

یک عدد نان باگت
نان باگت اضافه
۸,۰۰۰ تومان

نان گرد اضافه

یک عدد نان گرد
نان گرد اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سس مایونز

شرکتی، یک نفره
سس مایونز
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ

شرکتی، یک نفره
سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان