نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا میکس (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چهار فصل (آمریکایی)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۴۰ گرم برگر ، ژامبون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا شف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا شف (آمریکایی)
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه گوشت

گوشت استیک، ژامبون گوشت، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه گوشت
۳۰
۷۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان

فیله برگر

۱۲۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
فیله برگر
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

سوپر چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سوپر چیز برگر
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسپایسی برگر
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر مخصوص
۳۰
۴۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری ویژه

سوسیس بندری, سیب زمینی, فلفل تند,سس مخصوص
ساندویچ سوسیس بندری ویژه
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه لبخند

گوشت استیک، ژامبون گوشت تنوری، فیله مرغ گریل شده، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه لبخند
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ نرمال

فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ نرمال
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۴۰ گرم برگر ، ژامبون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ اسپایسی

فیله مرغ سوخاری شده، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ اسپایسی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

فیله مرغ سوخاری شده، ژامبون گوشت تنوری، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر، فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکانو (ایتالیایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چهار فصل (آمریکایی)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سینه مرغ نگینی شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ (آمریکایی)
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا سیسیلی (آمریکایی)
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا کالزونه (آمریکایی)
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا میکس (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

استیک فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن
استیک فیله مرغ
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا شف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا شف (آمریکایی)
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چهار فصل (آمریکایی)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سینه مرغ نگینی شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ (آمریکایی)
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا سیسیلی (آمریکایی)
۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا کالزونه (آمریکایی)
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا میکس (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۵,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا شیکاگو (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط ژامبون (آمریکایی)

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۳۰
۱۰۵,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص (ایتالیایی)
۳۰
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکانو (ایتالیایی)
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

برگر

دوبل چیز برگر

۲۴۰ گرم برگر ، ژامبون، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۳۰
۶۵,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم برگر، فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

فیله برگر

۱۲۰ گرم برگر دست ساز، فیله مرغ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
فیله برگر
۳۰
۶۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ تومان

سوپر چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سوپر چیز برگر
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی برگر

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسپایسی برگر
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

۱۲۰ گرم برگر ، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر مخصوص
۳۰
۴۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس بندری ویژه

سوسیس بندری, سیب زمینی, فلفل تند,سس مخصوص
ساندویچ سوسیس بندری ویژه
۳۰
۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه لبخند

گوشت استیک، ژامبون گوشت تنوری، فیله مرغ گریل شده، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه لبخند
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه گوشت

گوشت استیک، ژامبون گوشت، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه گوشت
۳۰
۷۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ نرمال

فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ نرمال
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ اسپایسی

فیله مرغ سوخاری شده، سس تند، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ اسپایسی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

فیله مرغ سوخاری شده، ژامبون گوشت تنوری، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۰
۷۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

سوخاری

پک سوخاری

ران مرغ سوخاری ۲ عدد,فیله مرغ سوخاری ۲ عدد,قارچ سوخاری ۵ عدد,بال سوخاری ۲ عدد,سیب زمینی سرخ کرده,سس مخصوص اسپایسی
پک سوخاری
ناموجود

مرغ کنتاکی (دو تکه)

ران مرغ، بالا ران مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ کنتاکی (دو تکه)
ناموجود

مرغ کنتاکی (سه تکه)

ران مرغ، بالا ران مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ کنتاکی (سه تکه)
ناموجود

مرغ کنتاکی (هفت تکه)

ران مرغ، بالا ران مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ کنتاکی (هفت تکه)
ناموجود

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

استیک فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن
استیک فیله مرغ
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
سیب زمینی سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه (یک نفره)

سیب زمینی سرخ شده، پنیر موزارلا، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ
سیب زمینی ویژه (یک نفره)
۵۰,۰۰۰ تومان

لقمه سوخاری (یک نفره)

۶ تکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
لقمه سوخاری (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری (یک نفره)

۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد پاستا (یک نفره)

ماکارونی، سینه مرغ نگینی شده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، هویج، سس مایونز
سالاد پاستا (یک نفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم (یک نفره)

کلم سفید، هویج، سس شیرین
سالاد کلم (یک نفره)
۱۰,۰۰۰ تومان

مخلفات و سرویس اضافه

سس مخصوص اسپایسی

یک عدد
سس مخصوص اسپایسی
۳,۰۰۰ تومان

سس مخصوص سیر

یک عدد
سس مخصوص سیر
۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ اضافه

یک عدد
سس کچاپ اضافه
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز اضافه

یک عدد
سس مایونز اضافه
۱,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد
نان اضافه
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلسترشیشه ای

دلسترشیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان