جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

هات داگ خوران ولیعصر

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل ساده

فلافل، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فلافل ساده
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ

فلافل، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص با قارچ و پنیر

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ مخصوص با قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

گوشت ۶۰ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
همبرگر مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر

گوشت ۶۰ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر
۶۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

گوشت ۶۰ درصد، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
همبرگر ویژه
۵۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه با قارچ و پنیر

گوشت ۶۰ درصد، ژامبون، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
همبرگر ویژه با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب ویژه

همبرگر دستی,هات داگ,ژامبون,قارچ و پنیر,خیارشور,گوجه,جعفری,کاهو
ساندویچ بمب ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه رویال

هات داگ ،ژامبون، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ ویژه رویال
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص با قارچ و پنیر

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ مخصوص با قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بزرگ ویژه

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ بزرگ ویژه
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بزرگ ویژه با قارچ و پنیر

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ هات داگ بزرگ ویژه با قارچ و پنیر
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ بندری مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص با قارچ و پنیر

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ بندری مخصوص با قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری بزرگ ویژه

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ بندری بزرگ ویژه
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری بزرگ ویژه با قارچ و پنیر

گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ بندری بزرگ ویژه با قارچ و پنیر
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ژامبون تنوری گوشت ۷۵ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون گوشت ۷۵ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ ژامبون سرد
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

فلافل، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فلافل ساده
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده بزرگ

ساندویچ فلافل ساده بزرگ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ

فلافل، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر بزرگ
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فیله مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، جعفری
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان اضافه

نان اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ ساده

۰
سیب زمینی بزرگ ساده
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ قارچ وپنیر

۰
سیب زمینی بزرگ قارچ وپنیر
۸۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

قارچ و پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان

سس تک نفره

سس تک نفره

قرمز

۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان