جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

پیتزا مخلوط (یک نفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

مینی پیتزا

قارچ و گوشت

۴۱,۰۰۰ تومان

مخصوص

۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه تنوری

ژامبون گوشت، همبرگر مخصوص، کالیاس و قارچ و پنیر
ساندویچ ویژه تنوری
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

همراه سس قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

همراه گوشت، قارچ، ژامبون
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت تنوری

به همراه نان باگت
ساندویچ کتلت تنوری
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

همراه سس قارچ
ساندویچ کالباس تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

به همراه سس قارچ
ساندویچ سوسیس تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده عالیس

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان