جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود تهران شصت (شهران شمالی)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۱۰۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس بندری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۵ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ فلافل مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

فلافل مخصوص (پرسی)

۱۰ قرص فلافل، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فلافل مخصوص (پرسی)
۵۵,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس بندری (پرسی)
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ قدیمی

ساندویچ مغز و زبان با قارچ

۱۸۰ گرم مخلوط مغز گوساله و زبان گوساله، قارچ، گوجه، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ مغز و زبان با قارچ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان گوساله

ساندویچ زبان گوساله
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر

۲ اسلایس ژامبون مرغ، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

۲ تکه کوکو سبزی ۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکو سبزی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی

۲ تکه کوکو سیب زمینی ۵۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکو سیب زمینی
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت گوشت

۲ عدد کتلت گوشت ۸۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کتلت گوشت
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

۱۰۰ گرم ماکارونی با گوشت چرخ کرده و سویا، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ ماکارونی
۴۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۵ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ فلافل مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۰۰ گرمی با درصد گوشت ۸۰، گوجه فرنگی،خیارشور،و جعفری به همراه نان بولکی
همبرگر مخصوص
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت

ساندویچ میکس مرغ

۷۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ میکس مرغ
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ فیله مرغ
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۸۰ گرم خوراک جگر مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ جگر مرغ
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک فیله گوشت

۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک عدد برگر گوشت گوساله ۸۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ استیک فیله گوشت
۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
چیز برگر
۷۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۲۰ گرمی، یک اسلایس ژامبون گوشت یا یک اسلایس ژامبون مرغ یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، گوجه فرنگی، خیا...
رویال برگر
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

خوراک مفر گوساله، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و فیله

خوراک مفر گوساله، فیله مرغ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز و فیله
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

خوراک مغر گوساله، مرغ ریش ریش شده، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ مغز و مرغ
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس بندری

۱۰۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس بندری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس و سیب زمینی

۱۰۰ گرم خوراک سوسیس و سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ سوسیس و سیب زمینی
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ کوکتل دودی
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ بلغاری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، و جعفری، نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۹,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

۵۰ گرم جگر مرغ، ۵۰ گرم سوسیس بندری، گوجه فرنگی، خیارشور، جعفری، نان بولکی
ساندویچ جگر بندری
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ ۹۰%

ساندویچ ژامبون مرغ 90%
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۲اسلایس ژامبون مرغ تنوری، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

۱۵۰ گرم الویه ;کالباس گوجه فرنگی، خیارشور، نان بولکی
ساندویچ الویه (سرد)
۵۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بورک (پرسی)

۲ عدد بورک سوسیس با خمیر پیراشکی، دورچین: گوجه، خیارشور، پ و جعفری
بورک (پرسی)
۴۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فیله مرغ (پرسی)
۹۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۲۰۰ گرم ماکارونی با گوشت چرخ کرده و سویا، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
ماکارونی (پرسی)
۶۵,۰۰۰ تومان

فلافل مخصوص (پرسی)

۱۰ قرص فلافل، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
فلافل مخصوص (پرسی)
۵۵,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی (پرسی)

۴ تکه کوکو سبزی ۵۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کوکو سبزی (پرسی)
۶۸,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی (پرسی)

۴ تکه کوکو سیب زمینی ۵۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کوکو سیب زمینی (پرسی)
۷۱,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت (پرسی)

۴ عدد کتلت گوشت ۸۰ گرمی، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
کتلت گوشت (پرسی)
۸۲,۰۰۰ تومان

جگر مرغ (پرسی)

۱۶۰ گرم خوراک جگر مرغ، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
جگر مرغ (پرسی)
۶۴,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری (پرسی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس بندری (پرسی)
۷۹,۰۰۰ تومان

سوسیس و سیب زمینی (پرسی)

۲۰۰ گرم خوراک سوسیس و سیب زمینی، دورچین: گوجه، خیارشور، جعفری، ۲ عدد نان بولکی
سوسیس و سیب زمینی (پرسی)
۷۹,۰۰۰ تومان

الویه (پرسی)

۳۰۰ گرم الویه کالباس دورچین: گوجه، خیارشور، جعفری، ۲ عدد نان بولکی
الویه (پرسی)
۷۸,۰۰۰ تومان

جگر بندری (پرسی)

۱۰۰ گرم جگر مرغ، ۱۰۰گرم سوسیس بندری، دورچین: گوجه، خیارشور،و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
جگر بندری (پرسی)
۷۴,۰۰۰ تومان

میکس مرغ (پرسی)

۱۴۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، دورچین: گوجه، خیارشور، و جعفری، ۲ عدد نان بولکی
میکس مرغ (پرسی)
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ پرسی

سیب زمینی سرخ پرسی
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره باسس چدار

سیب زمینی سرخ کرده تک نفره باسس چدار
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پرسی باسس چدار

سیب زمینی سرخ کرده پرسی باسس چدار
۵۸,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۳۱,۰۰۰ تومان

سمبوسه مرغ

سمبوسه مرغ
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم(یک نفره)

۴۰ گرم کلم ،هویچ، سس سالاد
سالاد کلم(یک نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم(پرسی)

۱۸۰ گرم، هویج، سس سفید
سالاد کلم(پرسی)
۲۹,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

مشکی

۷,۹۰۰ تومان

فانتا

۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

۱۴,۴۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۴,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

۱۵,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

دوغ آبعلی
۱۰,۰۰۰ تومان