جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های لواسان

فست فود هایدا (لواسان)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا پپرونی

متوسط

۱۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده طعم دار شده,،فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سبزیجات روز، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا سبزیجات

متوسط

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

ژامبون بیکن ۹۰ درصد، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا بیکن

متوسط

۱۲۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال

میکس ژامبون، هاتداگ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا اورجینال

متوسط

۱۲۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون بیکن، چیپس خلال، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مخصوص هایدا

۱۳۵ گرم ژامبون بیکن، چیپس خلال، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ تنوری مخصوص هایدا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

۱۳۰ گرم کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت ژیگو، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا بیکن

ژامبون بیکن ۹۰ درصد، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا بیکن

متوسط

۱۲۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اورجینال

میکس ژامبون، هاتداگ، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا اورجینال

متوسط

۱۲۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ شده طعم دار شده,،فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

متوسط

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا پپرونی

متوسط

۱۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سبزیجات روز، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه گیلاسی، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر
پیتزا سبزیجات

متوسط

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان سحر گرد
برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان سحر گرد
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر با پنیر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان سحر گرد
ماشروم برگر با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

هایدا برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان سحر گرد
هایدا برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ تنوری مخصوص هایدا

۱۳۵ گرم ژامبون بیکن، چیپس خلال، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ تنوری مخصوص هایدا
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

یک عدد هات داگ پنیری ۲۰۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ پنیری ۲۰۰ گرم، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

مرغ گریل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون بیکن، چیپس خلال، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا (سرد)
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون استیک بره (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون استیک بره، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون استیک بره (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون گوشت ژیگو، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)

۱۳۰ گرم ژامبون قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)

۱۳۰ گرم کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک ممتاز (سرد)
۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، مرغ گریل، زیتون، گوجه گیلاسی، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۸۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی خوشگوار

دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا
۶,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۶,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۶,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان