جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ تند، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

(اسپایسی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ (نرمال)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا هات پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، سوسیس هات‌ داگ، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا هات پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۵۷,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو پپرون

خمیر پیتزا کلاسیک، فیله‌ مرغ مرینیت شده، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ ای
پیتزا چیکو پپرون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۵۷,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر اسپشیال

۳۲۰ گرم ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، هات داگ دوبل، پپرونی دوبل، قارچ دوبل، فلفل دلمه‌ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر اسپشیال

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سورن

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص سورن

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

گوشت چرخ کرده, پپرونی, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

فیله مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا میت لاورز

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سیر و استیک، قارچ و مرغ، مخصوص سورن، پپرونی، پک سس مخصوص (تای چیلی، باربیکیو، خردل، سس سیر مخصوص)
پیتزا چهار فصل

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

گوشت راسته‌ی گوساله، پودر سیر، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

ژامبون بوقلمون فراوری شده, قارچ, فلفل دلمه‌ ای, پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، گوجه فرنگی، قارچ، فلفل دلمه‌ ای، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

آمریکایی (۲۴ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیلی برگر

همبرگر، پپرونی، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۲۸۰ گرم برگر مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
دوبل برگر
۱۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان باگت گرد, سس مخصوص, ۱۴۰ گرم برگر مخصوص, ژامبون گوشت, قارچ, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
رویال برگر
۱۳۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت گرد، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان باگت گرد، ۲۸۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل چیز برگر
۱۵۴,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

نان باگت گرد, ۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری, پنیر پیتزا, کاهو, گوجه, خیارشور
زینگر برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه سورن

نان باگت، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه سورن
۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌ داگ گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۵۰ گرم هات‌‌داگ گوشت, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

نان باگت، ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

نان باگت, ۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم راسته‌ گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ استیک ویژه
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

نان باگت, سس مخصوص, ۲۴۰ گرم فیله‌ گوشت گوساله گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ گریل شده, قارچ, پنیر, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون ویژه (گرم)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان باگت, سس مخصوص, ۱۸۰ گرم ژامبون گوشت, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان باگت, ۱۸۰ گرم ژامبون مرغ سرد, سس مخصوص, کاهو, گوجه, خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس دو تکه

فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس دو تکه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
چیکن استریپس چهار تکه
۱۷۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری دو تکه

(نرمال)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه ران مرغ، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری سه تکه

مرغ (نرمال)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب رست بیف

رست‌بیف ویژ با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب رست بیف
۳۱۲,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل چیز برگر

دوبل چیزبرگر با قارچ و پنیر فراوان، سیب‌زمینی، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب دوبل چیز برگر
۲۷۷,۰۰۰ تومان

بشقاب دوبل هات داگ

هات داگ دوبل ژامبون پنیر فراوان سیب زمینی قارچ سوخاری سالاد مخصوص
بشقاب دوبل هات داگ
۲۷۹,۰۰۰ تومان

بشقاب چیز برگر

۱۴۰ گرم برگر مخصوص سورن، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد مخصوص
بشقاب چیز برگر
۲۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب چیکن استیک

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، ۱۸۰ گرم راسته گوساله گریل شده‌، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قا...
بشقاب چیکن استیک
۳۳۵,۰۰۰ تومان

بشقاب هات داگ

۲۵۰ گرم هات‌ داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر پیتزا فراوان، نان باگت گرد، دورچین: ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری، سالاد...
بشقاب هات داگ
۲۵۲,۰۰۰ تومان

بشقاب بندری

۲۰۰ گرم سوسیس بندری ویژه‌، قارچ و پنیر فراوان، سیب‌ زمینی سرخ شده، سالاد فصل، ۲ عدد نان باگت
بشقاب بندری
۲۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب جوجه سوخاری

۴ تکه ران مرغ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ کرده، سالاد مخصوص، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب جوجه سوخاری
۲۴۹,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

۵ تکه فیله مرغ استریپس، سیب‌ زمینی، سالاد فصل، قارچ سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
بشقاب فیله سوخاری
۲۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

۵۰۰ گرم پنه، فیله مرغ گریل شده، قارچ. سس مخصوص آلفردو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا آلفردو
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا تورینو

۵۰۰ گرم پنه، گوشت ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص تورینو، ادویه، سبزیجات معطر، پنیر میکس فراوان
پاستا تورینو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه‌ای سوخاری
پیاز سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

میکس باکس

قارچ سوخاری، سیب زمینی، ۲ حلقه پیاز سوخاری
میکس باکس
۷۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی آلفردو

سیب زمینی سرخ شده با سس آلفردو (سس قارچ و خامه)
سیب زمینی آلفردو
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۳۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۵۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ
سیب زمینی ویژه
۹۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، پودر سیر، پنیر پیتزا فراوان
نان سیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، گوجه گیلاسی، نان سوخاری، ذرت، پنیر
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو, دو رول فیله مرغ سوخاری با پنیر, گوجه گیلاسی, نان سوخاری, ذرت, پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم قرمز
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۴۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۵,۹۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

بلوبری سودا

۵۰۰ میلی لیتر
بلوبری سودا
۴۵,۰۰۰ تومان

اورنجینا

۵۰۰ میلی لیتر
اورنجینا
۴۵,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
موهیتو
۴۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵۰۰ میلی لیتر
لیموناد
۴۵,۰۰۰ تومان

آیس چری

۵۰۰ میلی لیتر
آیس چری
۴۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

سس پنیر گودا

سس پنیر گودا
۳۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سزار اضافه
سس سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سس تکنفره

سس تکنفره
۲,۰۰۰ تومان