جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۴۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ رست بیف

ساده

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، هویج، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیر و استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی آغشته شده با سیر، گوشت گوساله اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص گلها آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص گلها آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی مرغ ریش ریش شده، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون بوقلمون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون بوقلمون، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون بوقلمون آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، هویج، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک گوشت

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی

خمیر پیتزا آمریکایی، کباب ترکی گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کباب ترکی

یک نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، هات داگ اسلایس شده، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی (یک نفره)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون بره آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون بره ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون بره آمریکایی (یک نفره)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی (یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، پنیر گودا، ناگت میگو، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم آمریکایی (یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، زبان گوساله اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی (یک نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، استیک گوشت گوساله و فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، میگو، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا میگو آمریکایی (یک نفره)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ باربیکیو آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، فیله مرغ طعم دار شده با باربیکیو، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ باربیکیو آمریکایی (یک نفره)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، سوسیس، کالباس، کوکتل ژامبون، ذرت، مرغ ریش ریش شده، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا چهار فصل آمریکایی (خانواده)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارمیس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون گوشت بره ۹۰%، گوشت گوساله چرخ شده، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پارمیس آمریکایی (یک نفره)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافد کراست آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، سوسیس انگشتی، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا هات داگ استافد کراست آمریکایی (یک نفره)
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن آمریکایی (یک نفره)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رولین آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، گوشت گوساله چرخ شده، فیله مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا رولین آمریکایی (یک نفره)
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا کالزونه آمریکایی (یک نفره)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی متری، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
همبرگر مخصوص با نان باگت
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
همبرگر ذغالی با نان باگت
۸۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر با نان باگت

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
دبل برگر با نان باگت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
چیزبرگر با نان باگت
۹۰,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
دبل چیزبرگر با نان باگت
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر با قارچ با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
چیزبرگر با قارچ با نان باگت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر با قارچ با نان باگت

۲ عدد برگر دسا ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
دبل چیزبرگر با قارچ با نان باگت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
رویال برگر با نان باگت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ادویه تند هالوپینو، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
چیلی برگر با نان باگت
۸۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر با نان باگت

۱۵۰ گرم جوجه گریل شده، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
چیکن برگر با نان باگت
۸۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با نان باگت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
قارچ برگر با نان باگت
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
همبرگر مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، ژامبون، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
همبرگر ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ذغالی ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
همبرگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان برگر
دبل برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان برگر
چیز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر با قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان برگر
دبل چیز برگر با قارچ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
رویال برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ادویه تند هالوپینو، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
چیلی برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
میکس برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم جوجه گریل شده، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
چیکن برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر (پرسی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت
چیز برگر (پرسی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان گرد
قارچ برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بلغاری

۸۵ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بلغاری

ساده

۶۲,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۴۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۶۷,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله

۱۵۰ فیله مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله

ساده

۸۳,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۲۵۰ گرم هات داگ ۸۵%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۱۲۰ گرم سوسیس ۷۵%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۶۲,۰۰۰ تومان

با پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

۱۲۰ گرم مغز گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مغز

ساده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۱۴۰ گرم زبان گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زبان

ساده

۱۰۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۴۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ رست بیف

ساده

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم سوسیس ۷۵%، پیاز سرخ شده، رب گوجه، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۹,۰۰۰ تومان

قارچ

۶۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ساده

۷۰ گرم زبان گوساله، ۶۰ گرم مغز گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان ساده
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر

۷۰ گرم زبان گوساله، ۶۰ گرم مغز گوساله، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مغز و زبان با قارچ و پنیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۸۰ گرم فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۸۳,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری

ساده

۸۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ویژه

۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ فیله ویژه
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

۲۵۰ گرم هات داگ ۸۵%، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

۲۵۰ گرم هات داگ ۸۵%، ژامبون، قارچ، پنیر، ناگت مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زینگر
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه گلها

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۸۰ گرم فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ویژه گلها
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

۷۰ گرم مغز گوساله، ۶۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ مغز و مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ناگت مرغ

۸ تکه ناگت مرغ سرخ شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ناگت مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میگو ویژه

۷۰ گرم میگو، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ میگو ویژه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

۲۵۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
بندری (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ساندویچ ژامبون بره تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون بره ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون بره تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۲۰۰ گرم کالباس گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، فیله مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

۲۰۰ گرم مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون بوقلمون ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون بره ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون بره (سرد)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم کالباس گوشت ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

۲۰۰ گرم مخلوط ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون بوقلمون ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون بوقلمون (سرد)
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم کالباس مرغ ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

سبد سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله استریپس، ۲ تکه ناگت مرغ، سیب زمینی سوخاری، پیاز سوخاری، قارچ سوخاری، میگو سوخاری
سبد سوخاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۴۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (شش تکه)

۶ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (شش تکه)

نرمال

۲۰۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۴ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۲۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هشت تکه)

۸ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۵ عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (هشت تکه)

رمال

۲۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (سه تکه)

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن
فیله استریپس (پنج تکه)

نرمال

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن کوردن

مرغ سوخاری، پنیر گودا، ژامبون گوشت، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن
چیکن کوردن

(دو تکه)

۹۵,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

جوجه چینی، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
جوجه چینی

سه تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنج تکه

۱۵۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۵ عدد بال مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
بال سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

یک تکه سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
شنیسل مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه میگو

میگو قارچ سس سیر پنه سس الفردو
پاستا پنه میگو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه مرغ با سس پستو

پاستا پنه مرغ با سس پستو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه گوشت با سس پستو

پاستا پنه گوشت با سس پستو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۲۵۰ گرم پاستا، ۱۰۵ گرم فیله مرغ، سس مخصوص
پاستا چیکن آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

۲۵۰ گرم پاستا، ۱۰۵ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص
پاستا بیف آلفردو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

گوشت گوساله، خامه، سیب زمینی
بیف استراگانف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

مرغ، خامه، سیب زمینی
چیکن استراگانف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

میگو (پرسی)

۱۲۰ گرم میگو سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت یا نان گرد
میگو (پرسی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری (پرسی)

۱۲۰ گرم میگو سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان باگت یا نان گرد
میگو سوخاری (پرسی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

استیک

ساندویچ استیک گوشت

۲۰۰ گرم استیک راسته گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر بلوچیز، نان باگت
ساندویچ استیک گوشت

ساده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۲۰۰ گرم استیک مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر بلوچیز، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ

ساده

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخلوط

۱۰۰ گرم استیک راسته گوساله، ۱۰۰ گرم استیک فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر بلوچیز، نان باگت
ساندویچ استیک مخلوط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استیک گوشت (پرسی)

۲۰۰ گرم استیک راسته گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه، نان باگت
استیک گوشت (پرسی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ (پرسی)

۲۰۰ گرم استیک فیله مرغ، سس قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه، نان باگت
استیک مرغ (پرسی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

استیک مخلوط (پرسی)

۱۰۰ گرم استیک راسته گوساله، ۱۰۰ گرم استیک فیله مرغ، سس قارچ، سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه، نان باگت
استیک مخلوط (پرسی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

مرغ بریان شده, بدون مخلفات و بدون نان باگت
مرغ بریان

نصف (۶۰۰ گرم)

۸۰,۰۰۰ تومان

کامل (۱,۳۰۰ کیلوگرم)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاچین

بال و کتف مرغ بریان شده
پاچین

نیم کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پاچینی (پرسی)

۵ عدد بال و کتف مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، لیموترش، جعفری
پاچینی (پرسی)
۶۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان (با مخلفات)

۴۰۰ گرم ران مرغ بریان شده (دورچین: خیارشور، گوجه، کاهو، لیموترش، جعفری)
ران مرغ بریان (با مخلفات)
۶۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان (بدون مخلفات)

۴۰۰ گرم ران مرغ بریان شده
ران مرغ بریان (بدون مخلفات)
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

کباب ترکی بدون مخلفات

گوشت یا مرغ لحاظ شود
کباب ترکی بدون مخلفات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب پرسی

دونر کباب گوشت یا مرغ یا مخلوط به انتخاب مشتری، بدون پیاز و قارچ
دونر کباب پرسی

بدون مخلفات (یک نفره)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات (دو نفره)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

بدون مخلفات (سه نفره)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم دونر کباب گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم دونر کباب گوشت گوساله، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی گوشت با قارچ و پنیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ گرم دونر کباب مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم دونر کباب مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی مرغ با قارچ و پنیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم دونر کباب مخلوط گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
ساندویچ کباب ترکی مخلوط با قارچ و پنیر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

دونر کباب گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
کباب ترکی گوشت (پرسی)

یک نفره (۲۵۰ گرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵۰ گرم)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۵۵۰ گرم)

۳۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

دونر کباب مخلوط مرغ و گوشت، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
کباب ترکی مخلوط (پرسی)

یک نفره (۲۵۰ گرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵۰ گرم)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۵۵۰ گرم)

۳۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی)

دونر کباب مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری، نان مخصوص کباب ترکی
کباب ترکی مرغ (پرسی)

یک نفره (۲۵۰ گرم)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۵۰ گرم)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۵۵۰ گرم)

۳۶۰,۰۰۰ تومان

غذای کودک

هپی استریپس

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد
هپی استریپس
۷۰,۰۰۰ تومان

هپی ران

یک عدد ران یا بالای ران سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد
هپی ران
۷۰,۰۰۰ تومان

هپی ناگت

۵ عدد ناگت مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد
هپی ناگت
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۱۵۰ گرم، کاهو، خیار، گوجه (یک نفره)
سالاد فصل
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

۲۵۰ گرم، ماکارونی مته ای، کالباس مرغ، سس، ذرت، خیارشور (یک نفره)
سالاد ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

۲۰۰ گرم، کلم، هویج، ژامبون، سس (یک نفره)
سالاد اندونزی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (یک نفره)

۵۰۰ گرم کاهو، مرغ، پنیر پارمسان، گوجه، ذرت، سس مخصوص، نان مخصوص، زیتون
سالاد سزار (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (دو نفره)

کاهو، مرغ، پنیر پارمسان، گوجه، ذرت، سس مخصوص، نان مخصوص، زیتون
سالاد سزار (دو نفره)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه و خیارشور

۱۰۰ گرم گوجه و خیارشور اسلایس شده
گوجه و خیارشور
۱۵,۰۰۰ تومان

نان مخصوص گلها

فیله مرغ، قارچ، نان مخصوص، کنجد، زرده تخم مرغ
نان مخصوص گلها
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی

یک نفره (۱۰۰ گرم)

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۰۰ گرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه

یک نفره (۳۰۰ گرم)

۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۵۰۰ گرم)

۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

۲۰۰ گرم چیپس، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری (۲ نفره)

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری (2 نفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۶ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر، ۸ تکه
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
ناموجود

نان گرد (اضافه)

یک عدد نان گرد
نان گرد (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

نان کنتاکی (بروتچن)

یک عدد
نان کنتاکی (بروتچن)
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لینر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لینر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لینر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لینر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لینر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ساده

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

ساده

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لینر
دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان