جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ بریان کامل (پرسی)

۱.۷ کیلو گرمی
مرغ بریان کامل (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه آتنا

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه، خ...
ساندویچ ویژه آتنا
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۱۳۰ گرم جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ جگر مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ۱۳۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی (یک نفره)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ ایتالیایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ۱۳۰ گرم گوشت گوساله و مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ ایتالیایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ۱۳۰ گرم مرغ طعم دار، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن ایتالیایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، کالباس خشک ۷۰%، سوسیس ۵۵%، قارچ، پنیر، سس مخصوص، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط ایتالیایی (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

قارچ برگر با پنیر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
قارچ برگر با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
رویال برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
دوبل برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
قارچ برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
همبرگر مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ ویژه آتنا

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه، خ...
ساندویچ ویژه آتنا
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۳۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ

یک عدد مغز کامل گوسفندی، ۱۰۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ مغز و مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساچ

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ساچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

یک عدد مغز کامل گوسفندی، یک عدد کوکتل ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ مغز
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ ۷۰% ۲۴۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

۲ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، ۲ ورق گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ میکس
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

یک عدد سوسیس ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بندری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مرغ

۱۵۰ گرم سوسیس ۷۰% و مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بندری مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۱۳۰ گرم جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ جگر مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰% ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد بلغاری ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بلغاری

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

یک عدد کوکتل ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۳۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ میکس (سرد)

۲ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، ۲ ورق گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ میکس (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ و قارچ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ویژه (سرد)

۵ ورق کالباس خشک ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک ویژه (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

سیب زمینی، ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، خیارشور، نخود فرنگی
ساندویچ الویه (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۵ ورق کالباس خشک ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ران مرغ (پرسی)

ران مرغ ۵۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان فرانسوی
ران مرغ (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی (پرسی)

کتف و بال کبابی یک کیلو گرمی
کتف و بال کبابی (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان کامل (پرسی)

۱.۷ کیلو گرمی
مرغ بریان کامل (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد پاستا (یک نفره)

ماکارونی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، نخود فرنگی، جعفری، سس
سالاد پاستا (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (یک نفره)

کلم قرمز و سفید، کشمش، نخود فرنگی، سس
سالاد اندونزی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده

کوچک

۳۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

دورچین اضافه

گوجه، خیارشور، کاهو
دورچین اضافه

کوچک

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰,۰۰۰ تومان

نان فرانسوی (اضافه)

نان فرانسوی (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میراندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میراندا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

انگور

۱۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده بهنوش

یک لیتر
ماالشعیر خانواده بهنوش

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

انگور

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان