نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کتلت پنیری با قارچ

ساندویچ کتلت پنیری با قارچ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی پنیری

ساندویچ سوسیس سیب زمینی پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر

ساندویچ همبرگر
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیز برگر

ساندویچ چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

ساندویچ بندری پنیری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۷,۰۰۰ تومان

سس یک نفره

سس یک نفره
۳۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

انگور

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

انگور

۶,۰۰۰ تومان

لیموناد

یک لیتر
لیموناد
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده آبعلی
۶,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان