جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود برگر طلایی

برگر

همبرگر طلایی (ذغالی)

۱۰۰ گرم گوشت ۱۰۰ درصد خالص گوساله و گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر طلایی (ذغالی)
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر طلایی ذغالی (۱۲۰ گرم)

همبرگر طلایی ذغالی (120 گرم)
۱۷,۵۰۰ تومان

همبرگر طلایی ویژه (ذغالی)

۱۴۰ گرم گوشت خالص گوساله و گوسفندی، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر طلایی ویژه (ذغالی)
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر طلایی (ذغالی)

۱۱۰ گرم گوشت خالص گوساله و گوسفندی، پنیر گودا ،پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر طلایی (ذغالی)
۱۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر طلایی ویژه (ذغالی)

۱۵۰ گرم گوشت خالص گوساله و گوسفندی، دو ورق پنیر گودا، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر طلایی ویژه (ذغالی)
۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر طلایی (ذغالی)

۱۱۰ گرم گوشت خالص گوساله و گوسفندی، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ، سس مخصوص
قارچ برگر طلایی (ذغالی)
۱۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر طلایی (ذغالی)

دو عدد گوشت خالص گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دبل برگر طلایی (ذغالی)
۳۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر طلایی (ذغالی)

دو عدد گوشت خالص گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۲ ورقه پنیر، پیاز، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دبل چیز برگر طلایی (ذغالی)
۳۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر مخصوص طلایی (ذغالی)

۱۱۰ گرم گوشت خالص، ۱۶۰ گرم شنیسل مرغ، ۲ ورقه پنیر، قارچ، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
میکس برگر مخصوص طلایی (ذغالی)
۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ برگر طلایی

۱۶۰ گرم شنیسل مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
مرغ برگر طلایی
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ برگر پنیری طلایی

۱۶۰ گرم شنیسل مرغ ،پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
مرغ برگر پنیری طلایی
۱۶,۵۰۰ تومان

چیکن قارچ برگر

۱۶۰ گرم شنیسل مرغ، ۲ ورقه پنیر، قارچ، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
چیکن قارچ برگر
۱۸,۵۰۰ تومان

بانی برگر

گوشت، پنیر گودا، ۵۰ گرم ژامبون، پیاز جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور
بانی برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

بانی برگر، سس قارچ
رویال برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سوخاری

هات داگ ۹۰% سوخاری شده، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ سوخاری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ ۹۰%، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری سوخاری

هات داگ ۹۰% سوخاری شده، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس خلالی، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیری سوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی (دونر کباب)

کباب ترکی مرغ ساده (نان کوچک)

کباب ترکی گوشت مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ ساده (نان کوچک)
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس ساده (نان کوچک)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس ساده (نان کوچک)
۱۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت ساده (نان کوچک)

کباب ترکی گوشت، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت ساده (نان کوچک)
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پنیری (نان کوچک)

کباب ترکی گوشت مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ پنیری (نان کوچک)
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس پنیری (نان کوچک)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس پنیری (نان کوچک)
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت پنیری (نان کوچک)

کباب ترکی گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت پنیری (نان کوچک)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ ساده (نان بزرگ)

کباب ترکی گوشت مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ ساده (نان بزرگ)
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس ساده (نان بزرگ)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس ساده (نان بزرگ)
۲۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت ساده (نان بزرگ)

کباب ترکی گوشت، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت ساده (نان بزرگ)
۲۹,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پنیری (نان بزرگ)

کباب ترکی گوشت مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ پنیری (نان بزرگ)
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس پنیری (نان بزرگ)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس پنیری (نان بزرگ)
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت پنیری (نان بزرگ)

کباب ترکی گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت پنیری (نان بزرگ)
۳۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ ساده (پرسی)

کباب ترکی گوشت مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ ساده (پرسی)
۲۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس ساده (پرسی)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس ساده (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت ساده (پرسی)

کباب ترکی گوشت، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت ساده (پرسی)
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ پنیری (پرسی)

کباب ترکی گوشت مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی مرغ پنیری (پرسی)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی میکس پنیری (پرسی)

مخلوط کباب ترکی گوشت و مرغ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی میکس پنیری (پرسی)
۴۴,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت پنیری (پرسی)

کباب ترکی گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری خرد شده، سس
کباب ترکی گوشت پنیری (پرسی)
۵۸,۰۰۰ تومان

کباب بلدرچین

۵ عدد بلدرچین یک پرس سیب زمینی سس نان مخلفات
کباب بلدرچین
۵۴,۰۰۰ تومان

منوی کودک

پک کودک (اسلایدر مرغ)

اسلایدر مرغ، سیب زمینی، اسباب بازی
پک کودک (اسلایدر مرغ)
۱۵,۰۰۰ تومان

پک کودک (اسلایدر گوشت)

اسلایدر گوشت، سیب زمینی، اسباب بازی
پک کودک (اسلایدر گوشت)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیارشور، هویج، کلم، سس فرانسوی
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب پنیری

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
سیب پنیری
۱۶,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

شنیسل مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
اسلایدر مرغ
۷,۵۰۰ تومان

اسلایدر گوشت

مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی خالص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس
اسلایدر گوشت
۷,۵۰۰ تومان

بنیه مرغ و قارچ

نان مخصوص، گوشت مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس
بنیه مرغ و قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

بنیه مخصوص

نان مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای
بنیه مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ

گوشت مرغ ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس
اسنک مرغ و قارچ
۱۱,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس
اسنک مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱,۵۰۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ایستک خانواده

۱,۰۰۰ میلی لیتر
ایستک خانواده
۶,۰۰۰ تومان

ایستک کوچک

۳۲۰ میلی لیتر
ایستک کوچک
۳,۰۰۰ تومان