جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

فست فود بمـب سیمبا

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سالامی تند، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

ژامبون و پنیر، قارچ و فلفل دلمه
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

فیله مرغ، پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

پیتزا هیولای مخصوص ۳۴ سانتی متر

ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه،
پیتزا هیولای مخصوص 34 سانتی متر
۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۵۰ تومان

بوی کینگ ۴ نفره

خمیر مخصوص، یه عالمه تکه فیله مرغ، ژامبون، همبرگر گوشت، پپرونی، پنیر مطهر
بوی کینگ ۴ نفره
۵
۳۲۹,۰۰۰ ۳۱۲,۵۵۰ تومان

پیشنهاد ویژه

اسنک گوشت

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
اسنک گوشت
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

اسنک ژامبون

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
اسنک ژامبون
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سامورایی پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس سالامی تند ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سامورایی پپرونی آمریکایی

۸ تا ۱۰ نفر (۶۰ سانتی متری)

۵
۵۵۹,۰۰۰ ۵۳۱,۰۵۰ تومان

پیتزا سامورایی گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی گوشت آمریکایی

۸ تا ۱۰ نفر (۶۰ سانتی متری)

۵
۶۹۹,۰۰۰ ۶۶۴,۰۵۰ تومان

پیتزا سامورایی هات چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی هات چیکن آمریکایی

۸ تا ۱۰ نفر (۶۰ سانتی متری)

۵
۷۴۹,۰۰۰ ۷۱۱,۵۵۰ تومان

پیتزا سامورایی مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سامورایی مخصوص آمریکایی

۸ تا ۱۰ نفر (۶۰ سانتی متری)

۵
۵۴۹,۰۰۰ ۵۲۱,۵۵۰ تومان

بوی کینگ ۴ نفره

خمیر مخصوص، یه عالمه تکه فیله مرغ، ژامبون، همبرگر گوشت، پپرونی، پنیر مطهر
بوی کینگ ۴ نفره
۵
۳۲۹,۰۰۰ ۳۱۲,۵۵۰ تومان

کیک پیتزا گوشت ۶ نفره

خمیر دست ساز، همبرگر گوشت، فیله مرغ، ژامبون، پنیر مطهر
کیک پیتزا گوشت ۶ نفره
۵
۴۵۹,۰۰۰ ۴۳۶,۰۵۰ تومان

پیتگر ۲ نفره

خمیر مخصوص، ۲ عدد همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰ گرمی ۹۰%، ۷۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر مطهر
پیتگر 2 نفره
۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۹,۵۵۰ تومان

پیتزا سامورایی (چهار فصل) ۸ تا ۱۰ نفره

خمیر مخصوص، ۷۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۷۰۰ گرم فیله مرغ، ۷۰۰ گرم ژامبون، ۷۰۰ گرم پپرونی، یک و نیم پنیر پیتزا مخصوص مطهر
پیتزا سامورایی (چهار فصل) 8 تا 10 نفره
۵
۵۹۹,۰۰۰ ۵۶۹,۰۵۰ تومان

پیتزا بمبی

پیتزا غول میکس بمب سیمبا

۲۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۲۵۰ گرم فیله مرغ، ۲۵۰ گرم ژامبون، ۱۰۰ گرم پپرونی، ۳۰۰ گرم پنیر پیتزا، ۳ نفره
پیتزا غول میکس بمب سیمبا

۳۴ سانتی متر

۵
۲۳۹,۰۰۰ ۲۲۷,۰۵۰ تومان

پیتزا شوالیه گوشت ۳۴ سانتی متر

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا شوالیه گوشت 34 سانتی متر
۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۹۸,۵۵۰ تومان

پیتزا دیو هات چیکن ۳۴ سانتی متر

فیله مرغ، قارچ، پنیر مطهر مخصوص، فلفل دلمه ای،
پیتزا دیو هات چیکن 34 سانتی متر
۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۹۸,۵۵۰ تومان

پیتزا اژدهای پپرونی ۳۴ سانتی متر

سوسیس سالامی تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای،
پیتزا اژدهای پپرونی 34 سانتی متر
۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۹,۵۵۰ تومان

پیتزا غول چهار فصل ۳۴ سانتی متر

گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، پپرونی، ژامبون، قارچ، پنیر مطهر مخصوص فلفل دلمه،
پیتزا غول چهار فصل 34 سانتی متر
۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۹۸,۵۵۰ تومان

پیتزا هیولای مخصوص ۳۴ سانتی متر

ژامبون، قارچ، پنیر، فلفل دلمه،
پیتزا هیولای مخصوص 34 سانتی متر
۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۵۰ تومان

پیتزا مزرعه سبزیجات ۳۴ سانتی متر

قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر پیتزا،
پیتزا مزرعه سبزیجات 34 سانتی متر
۵
۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۵۰ تومان

پیتزا تک نفره

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده گوساله، ژامبون گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

ژامبون و پنیر، قارچ و فلفل دلمه
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سالامی تند، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۸۹,۰۰۰ ۸۴,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

فیله مرغ، پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

گوشت چرخ کرده پنیر و قارچ
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ بمبی

ساندویچ بمب ویچ ۳ نفره

همبرگر، فیله مرغ فراوان، ژامبون فراوان، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ بمب ویچ 3 نفره
۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۳۶,۵۵۰ تومان

ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ ۳ نفره

همبرگر ، فیله مرغ فراوان، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ بالستیک گوشت و مرغ 3 نفره
۵
۲۲۹,۰۰۰ ۲۱۷,۵۵۰ تومان

ساندویچ خمپاره هات داگ ۳ نفره

ژامبون فراوان، ۲ عدد هات داگ، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ خمپاره هات داگ ۳ نفره
۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ مین برگر ۳ نفره

یه عالمه همبرگر ، پنیر، قارچ فراوان، ۳نفره
ساندویچ مین برگر 3 نفره
۵
۲۰۹,۰۰۰ ۱۹۸,۵۵۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون تنوری ۳ نفره

ژامبون فراوان، قارچ و پنیر فراوان، ۳ نفره
ساندویچ بمب ژامبون تنوری ۳ نفره
۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۹,۵۵۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون سرد ۳ نفره

کالباس خشک ۷۰%، سس مایونز، گوجه، خیارشور
ساندویچ بمب ژامبون سرد ۳ نفره
۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

کاتیوشا گوشت ۳ نفره

گوشت چرخ کرده، پپرونی ریز شده، ژامبون ریز شده، قارچ و پنیر، ۳نفره
کاتیوشا گوشت ۳ نفره
۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۹,۵۵۰ تومان

ساندویچ اتم ویچ ۳ نفره

یه عالمه همبرگر، یه عالمه فیله مرغ، یه عالمه ژامبون، ۲ عدد هات داگ، قارچ و پنیر، ۳ نفره
ساندویچ اتم ویچ ۳ نفره
۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۴۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ تک نفره

ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)

هات داگ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه
ساندویچ هات داگ ویژه (یک نفره)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ میکس ویچ (یک نفره)

۲همبرگر، فیله مرغ، ژامبون، قارچ و پنیر عدد
ساندویچ میکس ویچ (یک نفره)
۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۲۲,۵۵۰ تومان

همبرگر ویژه (یک نفره)

دو عدد همبرگر گوساله ۲۰۰گرم، پنیرپیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه (یک نفره)
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (یک نفره)

ژامبون و قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون تنوری (یک نفره)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ فیله (یک نفره)

فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله (یک نفره)
۵
۹۹,۰۰۰ ۹۴,۰۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۵۰ گرم کالباس خشک ۷۰%، سس مایونز، گوجه، کاهو، خیار شور، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

سس

سس کچاپ (اضافه)

سس کچاپ (اضافه)
۵
۲,۰۰۰ ۱,۹۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

سس مایونز (اضافه)
۵
۲,۰۰۰ ۱,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵
۹,۰۰۰ ۸,۵۵۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

ماءالشعیر هی دی خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر هی دی خانواده

لیمو

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

هلو

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۵
۲۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ ۳۳۰ سی سی
دوغ لیوانی
۵
۸,۰۰۰ ۷,۶۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵
۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ تومان