جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص (تک نفره)

کالباس مرغ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص (تک نفره)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (دو نفره)

کالباس خشک, کالباس مرغ, پنیر, قارچ, فلفل دلمه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (خانواده)

کالباس مرغ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص (خانواده)
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (تک نفره)

گوشت کباب ترکی، کالباس مرغ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه (تک نفره)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (دو نفره)

کالباس خشک, کالباس مرغ, گوشت دونر ماریناد, قارچ, فلفل دلمه
پیتزا ویژه (دو نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (خانواده)

گوشت کباب ترکی، کالباس مرغ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه (خانواده)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (تک نفره)

گوشت کباب ترکی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (تک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

دونر گوشت ماریناد, پنیر, قارچ, فلفل دلمه
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)

گوشت کباب ترکی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (خانواده)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (تک نفره)

مرغ ماریناد ۹۵%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (تک نفره)
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

دونر مرغ ماریناد,قارچ, پنیر, فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)

مرغ ماریناد ۹۵%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (خانواده)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس(تک نفره)

گوشت کباب ترکی، مرغ ماریناد ۹۵%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا میکس(تک نفره)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (دو نفره)

دونر گوشت ماریناد, دونر مرغ ماریناد, پنیر, قارچ, فلفل دلمه
پیتزا میکس (دو نفره)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (خانواده)

گوشت کباب ترکی، مرغ ماریناد ۹۵%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا میکس (خانواده)
۹۳,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا

کالباس مرغ، کالباس خشک، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
مینی پیتزا
۲۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دوبل مخصوص

۲ عدد همبر گر گوشت ۹۵ درصد, پنیر گودا, چیپس, گوجه, کاهو, سس مخصوص
همبرگر دوبل مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر گوشت ۹۵ درصد, پنیر پیتزا, قارچ, چیپس, سس مخصوص
همبرگر تنوری
۴۳,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر ۳۰%، سس مخصوص
همبرگر معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر دستی ۹۰%، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دستی ۹۰%، پنیر تست چیز، چیپس، سس مخصوص
چیز برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

بانی برگر

برگر دستی ۹۰%، کالباس، چیپس، سس مخصوص
بانی برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر دستی ۹۰%، قارچ، چیپس، سس مخصوص
قارچ برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

فلافل تنوری

فلافل, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس
فلافل تنوری
۲۴,۰۰۰ تومان

کالباس تنوری

کالباس خشک, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس
کالباس تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

کتلت تنوری

کتلت, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس
کتلت تنوری
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب ترکی تنوری نون بلند

کباب ترکی دونر ماریناد, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس, سس قارچ
کباب ترکی تنوری نون بلند
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس تنوری نون بلند

دونر گوشت ماریناد, دونر مرغ ماریناد, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس, سس قارچ
ساندویچ میکس تنوری نون بلند
۵۸,۰۰۰ تومان

مرغ تنوری نون بلند

دونر مرغ ماریناد, پنیر پیتزا, قارچ, فلفل دلمه, چیپس, سس قارچ
مرغ تنوری نون بلند
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۷۰%، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا، سس قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

هات داگ ۹۰%، گوشت کباب ترکی، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

گوشت ۹۰%، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی پنیری

گوشت ۹۰%، چیپس، پنیر پیتزا، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی پنیری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ماریناد ۹۵%، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ پنیری

مرغ ماریناد ۹۵%، چیپس، سس مخصوص، پنیر پیتزا
ساندویچ مرغ پنیری
۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

سوسیس کوکتل ۶۰%، سس مخصوص
ساندویچ سوسیس مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص (سرد)

کالباس خشک ۶۰%، سس مخصوص
ساندویچ کالباس مخصوص (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

یک لیتر
ماالشعیر خانواده
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژی زا قوطی

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه انرژی زا قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۵۰۰ تومان