جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود برگر شاپ (فودکورت پارک ساید)

برگر

شف برگر (سینگل)

شف برگر (سینگل)
۲۹,۹۰۰ تومان

شف برگر (دابل)

شف برگر (دابل)
۳۹,۹۰۰ تومان

شف برگر کمبو

شف برگر کمبو
۳۹,۹۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک (سینگل)

همبرگر کلاسیک (سینگل)
۲۳,۹۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک (دابل)

همبرگر کلاسیک (دابل)
۳۳,۹۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک کمبو

همبرگر کلاسیک کمبو
۳۹,۹۰۰ تومان

چیز برگر کلاسیک (سینگل)

چیز برگر کلاسیک (سینگل)
۲۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر کلاسیک (دابل)

چیز برگر کلاسیک (دابل)
۳۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر کلاسیک کمبو

چیز برگر کلاسیک کمبو
۳۵,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر کلاسیک (سینگل)

ماشروم برگر کلاسیک (سینگل)
۲۷,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر کلاسیک (دابل)

ماشروم برگر کلاسیک (دابل)
۳۷,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر کلاسیک کمبو

ماشروم برگر کلاسیک کمبو
۴۳,۸۰۰ تومان

چیلی برگر کلاسیک (سینگل)

چیلی برگر کلاسیک (سینگل)
۲۶,۹۰۰ تومان

چیلی برگر کلاسیک (دابل)

چیلی برگر کلاسیک (دابل)
۳۶,۹۰۰ تومان

تگزاس برگر کلاسیک (سینگل)

تگزاس برگر کلاسیک (سینگل)
۲۸,۹۰۰ تومان

تگزاس برگر کلاسیک (دابل)

تگزاس برگر کلاسیک (دابل)
۳۸,۹۰۰ تومان

زینگر برگر کلاسیک (سینگل)

زینگر برگر کلاسیک (سینگل)
۲۴,۹۰۰ تومان

زینگر برگر کلاسیک (دابل)

زینگر برگر کلاسیک (دابل)
۳۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ کلاسیک

ساندویچ هات داگ کلاسیک
۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

ساندویچ هات داگ چیلی
۱۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

ساندویچ فیله مرغ گریل
۲۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۲۱,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۲,۹۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۱۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد گاردن

سالاد گاردن
۱۵,۹۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۳,۹۰۰ تومان

فرنچ فرایز برگر شاپ

فرنچ فرایز برگر شاپ
۱۹,۹۰۰ تومان

چیکن ناگت

چیکن ناگت
۱۹,۹۰۰ تومان

فرنچ فرایز

فرنچ فرایز
۱۳,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان