جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود هیوا (تجریش)

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون درصد۹۰، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مخصوص

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ هات داگ

معمولی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

با پنیر چدار

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۲۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

دوبل

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سینگل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۸۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا دونر استیک

دونر استیک گوشت گوساله، پنیر، سس مخصوص، خمیر مخصوص
پیتزا دونر استیک
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر استیک خانواده(۴۰سانتی متری)

دونر استیک
پیتزا دونر استیک خانواده(40سانتی متری)
۴۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا رست بیف

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت استیک، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سیر و استیک

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن گوشت، سس مخصوص، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فلفل رنگی، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا بیکن

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا قارچ، ۱/۴ پیتزا سبزیجات، ۱/۴ پیتزا مخصوص، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون درصد۹۰، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا مخصوص

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر پیتزا مخصوص، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل رنگی، زیتون سیاه، پیاز، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا فیلادلفیا

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده تند، سس مخصوص، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ طعم دار، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا تاکو

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل لاورز

خمیر پیتزا مخصوص، ۱/۴ پیتزا بیکن، ۱/۴ پیتزا استیک، ۱/۴ پیتزا مرغ، ۱/۴ پیتزا تاکو، سس تک نفره
پیتزا چهار فصل لاورز

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون سیاه، پیاز، بادمجان، اسفناج، ذرت، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۳۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بوریتو

خمیر پیتزا ۳۰ سانتی متری، نان بوریتو، بیکن گوشت ۹۷%، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا بیکن بوریتو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و اسفناج

پیتزا مرغ و اسفناج

یک نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست

پیتزا چیکن کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، فیله مرغ طعم دار، سس مخصوص، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون...
پیتزا چیکن کراست
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و اسفناج کراست

پیتزا مرغ و اسفناج کراست
۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، سس مخصوص، استیک تکه ای، قارچ تفت داده شده، فلفل رنگی، کوکتل ژاپنی، پنیر موزار...
پیتزا استیک کراست
۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، گوشت استیک، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیر و استیک کراست
۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، پپرونی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر موزارلا، سس تک نفره
پیتزا پپرونی کراست
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس ...
پیتزا رست بیف کراست
۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم کراست

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری (استاف شده با سوسیس)، ژامبون ۹۰درصد، کوکتل پنیری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پیاز، گوج...
پیتزا سوپریم کراست
۲۱۳,۰۰۰ تومان

برگر

بیکن چیزبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، بیکن ۹۸% گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیکن چیزبرگر
۱۵۱,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، نان مک، سس تک نفره
همبرگر

سینگل (نرمال)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

سینگل (اسپایسی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، یک عدد فیله مرغ گریل شده ۱۶۰ گرمی، ژامبون بوقلمون، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، سس مخصوص...
رویال برگر
۱۸۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، پنیر چدار، سس قارچ، کاهو، گوجه، نان مک، سس یک نفره
قارچ برگر

سینگل

۱۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره
چیز برگر

سینگل

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۱۹۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری برگر

۱۶۰ گرم سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
فیله سوخاری برگر

نرمال

۱۳۷,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۷,۰۰۰ تومان

چیز استیک برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۸۰ گرمی، ۸۰ گرم استیک گوساله تکه ای، سس مخصوص، پنیر چدار، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان مک، سس ت...
چیز استیک برگر
۲۲۰,۰۰۰ تومان

فیله کبابی برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای سفید، سس، کاهو، گوجه،
فیله کبابی برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

۱۶۰ گرم سینه مرغ سوخاری، ژامبون بوقلمون، سس مخصوص، پنیر ورقه ای چدار، کاهو، گوجه، نان مک، سس تک نفره
سوپریم برگر

نرمال

۱۴۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۴۲,۰۰۰ تومان

جعبه کودک

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر چدار، نان مک، سس تک نفره، اب پرتقال طببیعی
جعبه کودک
۲۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف پنیری

بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ کراکف پنیری
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف طعم دار شده، پنیر چدار، سس مخصوص، نان مک، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ رست بیف

معمولی

۱۷۱,۰۰۰ تومان

با سس آلفردو

۱۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰ گرم استیک گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس آلفردو، نان چاودار، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ استیک
۱۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

۱۰۰ گرم استیک گوساله، قارچ طعم دار، ژامبون گوشت، پنیر چدار، سس آلفردو، چیپس خلالی، گوجه، نان چاودار، سس تک نفره، بجای نان سبوس از ...
ساندویچ استیک ویژه
۱۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تویستر (تورنادو)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، سس خردل، نان بوریتو، سس مخصوص، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه قوطی (به انتخاب ش...
ساندویچ تویستر (تورنادو)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، ژامبون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان چاودار، پنیر چدار، چیپس خلالی، نان چاودار، سس تک نفره،...
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ هات داگ

معمولی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

با پنیر چدار

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، ژامبون، پنیر چدار، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان باگت، سس تک نفره بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری

ژامبون بوقلمون تنوری، قارچ، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، نان چاودار، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ ژامبون بوقلمون تنوری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج

فیله مرغ تکه ای، اسفناج، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان باگت، سس تک نفره، بجای نان سبوس از نان ساده استفاده می شود
ساندویچ پنینی مرغ و اسفناج
۱۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ مرغ ۹۰ درصد (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ مرغ ۹۰ درصد (سرد)
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت ۹۰ درصد (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ گوشت ۹۰ درصد (سرد)
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون ۹۰ درصد (سرد)

ژامبون بوقلمون، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت، سس تک نفره
ساندویچ بوقلمون ۹۰ درصد (سرد)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
بال سوخاری (شش تکه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بال سوخاری (دوازده تکه)

۱۲ عدد بال و کتف مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
بال سوخاری (دوازده تکه)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۸۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هفت تکه)

۷ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (هفت تکه)

نرمال

۴۰۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۴۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دوازده تکه)

۱۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، سس تک نفره
مرغ سوخاری (دوازده تکه)

نرمال

۶۹۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پانزده تکه)

۱۵ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، سس اسپایسی، یک عدد نوشابه خانواده کوکاکولا، سس تک نفره
مرغ سوخاری (پانزده تکه)

نرمال

۸۱۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۱۸,۰۰۰ تومان

اکستریم

یک عدد فیله سوخاری برگر ۱۶۰ گرمی، یک تکه مرغ سوخاری (بالای ران)، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروچن، یک عدد نوشابه قوطی (انتخ...
اکستریم

نرمال

۲۶۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس تارتار، نان بروچن، سس تک نفره
چیکن استریپس (چهار تکه)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

جعبه سوخاری

۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله استریپس، ۴ عدد قارچ سوخاری، ۲ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان ...
جعبه سوخاری

نرمال

۲۶۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

جعبه شادی کودک

۲ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس تارتار، سالاد کلم، نان بروچن، سس تک نفره
جعبه شادی کودک
۲۱۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب دریایی

۴ عدد میگو سوخاری، یک عدد فیله ماهی قزل آلا سوخاری (نصف ماهی کامل)، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخ...
بشقاب دریایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

بشقاب ماهی

یک عدد ماهی قزل آلا کامل سوخاری، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخاری
بشقاب ماهی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب میگو

۷ عدد میگو سوخاری، سس تار تار، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن، پیاز سوخاری
بشقاب میگو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

بشقاب مزه سوخاری

۴ عدد لقمه سوخاری، یک پرس قارچ سوخاری، ۳ عدد پیاز سوخاری، ۶ عدد بال سوخاری، ۳ عدد میگو ‌سوخاری، ۲ تکه استریپس، سس اسپایسی ۳ عدد، س...
بشقاب مزه سوخاری
۲۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فتوش

خیار، گوجه فرنگی، پیازچه، کاهو، نان، زیتون، ترپچه، نعن، جعفری، پنیرفتا
سالاد فتوش
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پیاز قرمز، پنیر فتا
سالاد یونانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با میگو

میگو سوخاری، کاهو، زیتون سیاه، نان سیر، پنیر پارمزان
سالاد سزار با میگو
۲۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد پروتیینی

استیک، کاهو، بیبی اسفناج، زیتون، سیب، تربچه، تخم مرغ آب پز، گوجه گیلاسی، هویج
سالاد پروتیینی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد چاینیز

سینه مرغ، کاهو، کلم قرمز، جوانه، هویج، فلفل دلمه ای، پیازچه، نان کنجدی، کنجد
سالاد چاینیز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد بیکن تخم مرغ

کاهو پیچ، بیکن گوشت ، تخم مرغ آب پز، پنیر پارمزان، سس مخصوص
سالاد بیکن تخم مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد نودل

فیله مرغ گریل شده، نودل، پیازچه، هویج، گوجه، ذرت، کاپریس، بروکلی، فلفل رنگی، سس مخصوص
سالاد نودل
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (گریل)

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، زیتون سیاه، ذرت، گوجه گیلاسی، نان تست کروتان، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار (گریل)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (سوخاری)

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، زیتون سیاه، ذرت، گوجه گیلاسی، نان تست کروتان، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار (سوخاری)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد استیک

۹۰ گرم فیله گوساله، کاهو، زیتون سیاه، فلفل دلمه رنگی، کاهو فرانسه، نان کروتان، پنیر بلوچیز، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد استیک
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

اسفناج، انار یا زغال اخته، مغز تخمه آفتابگردان، پرتقال، سس مخصوص
سالاد اسفناج
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شف

ماکارانی فرمی، ۱۲۰ گرم فیله مرغ تفت داده شده، هویج، کلم قرمز، کاهو، خیار، گوجه، زیتون سیاه، سس مخصوص
سالاد شف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، کلم بروکلی، گردو، جوانه گندم، سیب سبز، سس مخصوص
سالاد سبز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویچ رنده شده، سس رنچ
سالاد فصل
۳۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، پنیر چدار، ژامبون مخلوط، پنیر پیتزا، کراکف پنیری، زیتون سیاه
سیب زمینی ویژه
۱۰۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

سیب زمینی سرخ کرده، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چدار

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر چدار
۹۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ کرده، سس آلفردو
سیب زمینی سرخ کرده با سس آلفردو
۱۰۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری ساده

سیب زمینی سرخ کرده با آرد سوخاری، سس تک نفره
سیب زمینی سوخاری ساده
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری با پنیر چدار

سیب زمینی سرخ کرده با آرد سوخاری، پنیر چدار، سس تک نفره
سیب زمینی سوخاری با پنیر چدار
۹۷,۰۰۰ تومان

بیکن فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، بیکن گوشت، پنیر چدار، سس تک نفره
بیکن فرایز
۱۰۳,۰۰۰ تومان

جامبو چیکن

فیله مرغ سوخاری تکه ای، پنیر پیتزا، گوجه، فلفلردلمه ای، فلفل هالوپینو، گوجه، سس تک نفره
جامبو چیکن
۱۲۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

۷ تکه خمیر پیتزا انگشتی، سس مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر
۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰-۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی سرد

آب پرتقال

۰.۵ لیتر
آب پرتقال
۵۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب
۳۵,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج
۴۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

میکس میوه

میکس میوه
۴۵,۰۰۰ تومان

میکس مخصوص

میکس مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

میکس کرفس

میکس کرفس
۳۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی
۳۵,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار
۴۰,۰۰۰ تومان

کاپرینا

کاپرینا
۳۵,۰۰۰ تومان

گرین ویجی

گرین ویجی
۳۵,۰۰۰ تومان

جینجر لایم

جینجر لایم
۴۰,۰۰۰ تومان

انبه شاتوت

انبه شاتوت
۴۵,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۰.۵ لیتر
آب آناناس
۵۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۰.۵ لیتر
آب هندوانه
۳۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۰.۵ لیتر
لیموناد
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۴۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی فایدا

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی فایدا
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی اکساب

۰.۵ لیتر
آب معدنی اکساب
۶,۰۰۰ تومان

سس

سس تارتار

سس تارتار
۶,۰۰۰ تومان

سس اسپایسی مرغ سوخاری

سس اسپایسی مرغ سوخاری
۶,۰۰۰ تومان

سس اسپایسی ساندویچ

سس اسپایسی ساندویچ
۶,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو

سس باربیکیو
۶,۰۰۰ تومان

سس مکدونالد

سس مکدونالد
۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

سس سالاد سزار
۳۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد استیک

سس سالاد استیک
۲۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد سبز

سس سالاد سبز
۲۰,۰۰۰ تومان

سس رنچ

سس رنچ
۶,۰۰۰ تومان

سس آلفردو

سس آلفردو
۳۰,۰۰۰ تومان

سس هات داگ

سس هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد بیکن

سس سالاد بیکن
۲۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد نودل

سس سالاد نودل
۲۰,۰۰۰ تومان

سس چدار

سس چدار
۳۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی

سس چیلی
۶,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نان همبرگر (اضافه)

یک عدد نان همبرگر
نان همبرگر (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

یک عدد نان بروچن
نان بروچن (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان