جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، چیکن گورمه، پپرونی، سبزیجات، کنی باله
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۱۴۰,۸۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت استیک، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون اسلایسی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۱۵۰,۸۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس سفید ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون اسلایسی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۱۴۰,۸۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس سفید ایتالیایی، گوشت رست بیف، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)
۱۵۰,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، ژامبون، سس بیانز، فلفل دلمه، زیتون اسلایسی، قارچ، گوجه، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)
۱۴۰,۸۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوزا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون، زیتون اسلایسی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا کاپری چیوزا (ایتالیایی)
۱۳۶,۸۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی, بیکن گوشت, گوجه, زیتون ,قارچ, سس مخصوص, پنیر مخصوص
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۱۵۲,۸۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی, بیکن گوشت, گوجه, زیتون, قارچ ,سس مخصوص ,پنیر مخصوص
پیتزا بیکن (آمریکایی)
۱۰۲,۸۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا آفریکانا (آمریکایی)
۹۴,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس مخصوص پپرونی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۹۲,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده، ژامبون، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص، سس بیانز
پیتزا میکس (آمریکایی)
۹۴,۸۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون اسلایسی، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا آپاچینو (آمریکایی)
۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون اسلایسی، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۹۰,۸۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، زیتون اسلایسی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پروسس
پیتزا مونترال (آمریکایی)
۹۲,۸۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت مخصوص، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص، سس مخصوص ساندویچ
همبرگر
۷۰,۸۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت مخصوص، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ
چیز برگر
۷۲,۸۰۰ تومان

هالوپینو برگر

گوشت مخصوص، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ
هالوپینو برگر
۷۲,۸۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت مخصوص، کاهو، قارچ، پنیر پروسس، گوجه، پیاز کاراملی، خیارشور، سس مخصوص ساندویچ
ماشروم برگر
۷۵,۸۰۰ تومان

برگر فرانسوی

گوشت مخصوص، پنیر دیپ چدار، ژامبون، سیب زمینی سرخ شده معطر، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس
برگر فرانسوی
۱۰۵,۸۰۰ تومان

سوپر برگر

گوشت مخصوص، پنیر دیپ چدار، هات داگ، ژامبون، سیب زمینی سرخ شده معطر، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس
سوپر برگر
۱۱۳,۸۰۰ تومان

هکس برگر

گوشت مخصوص، نان فرانسوی طبخ داده شده با پنیر پروسس، بیکن، سیب زمینی با پنیر، خیارشور، گوجه
هکس برگر
۱۱۳,۸۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ ویژه، قارچ، پنیر دیپ چدار، سس مخصوص ساندویچ، گوجه، خیارشور ،کاهو
ساندویچ هات داگ
۶۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پروسس، خیارشور، گوجه، قارچ، سس مخصوص ساندویچ
ساندویچ مرغ ویژه
۷۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، سس مخصوص ساندویچ، پنیر، گوجه، خیارشور، پیاز جعفری
ساندویچ رست بیف
۷۵,۸۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۴۰,۸۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۴۵,۸۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر پروسس، سس سیر
نان سیر
۸۰,۸۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ ملی لیتر
ماءالشعیر قوطی

دلستر لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

دلستر استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

قارچ (اضافه)

قارچ اضافه
قارچ (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر اضافه
پنیر (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان