جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر

۶۰%

۴۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۵۸,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

۶۰%

۳۶,۰۰۰ تومان

۹۰%

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
قارچ برگر

۶۰%

۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر

۶۰%

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

نان باگت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، پودر آویشن
ساندویچ پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا (۶۰ سانتی)

نان باگت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، پودر آویشن
ساندویچ پیتزا (60 سانتی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر (۶۰ سانتی)

هات داگ، پنیر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با پنیر (60 سانتی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی (۶۰ سانتی) معمولی

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص
ساندویچ خوراک هندی (60 سانتی) معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی ساده

رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ و کالباس (۶۰ سانتی)

هات داگ، کالباس، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ و کالباس (60 سانتی)
۸۰,۰۰۰ تومان

سس

سس فله سفید

سس فله سفید
۵,۰۰۰ تومان

سس فله قرمز

سس فله قرمز
۵,۰۰۰ تومان

سس تکنفره قرمز

سس تکنفره قرمز
۲,۰۰۰ تومان

سس تکنفره سفید

سس تکنفره سفید
۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ یک کیلویی

همبرگر، خوراک، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، مرغ ریش ریش شده، هات داگ
ساندویچ یک کیلویی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غول شوک

غول شوک
۲۳۰,۰۰۰ تومان

غول (۶۰ سانتی)

غول (60 سانتی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ۶۰ سانتی

ساندویچ مرغ وپنیر ۶۰ سانتی

نان باگت، کاهو، کلم سفید، گوجه وخیار شور، پنیرپیتزا، مرغ
ساندویچ مرغ وپنیر 60 سانتی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر (۶۰ سانتی)

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر (60 سانتی)

۶۰%

۷۳,۰۰۰ تومان

۹۰%

۹۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر (۶۰ سانتی)

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر (60 سانتی)

۶۰%

۹۰,۰۰۰ تومان

۹۰%

۱۱۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (۶۰ سانتی)

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
قارچ برگر (60 سانتی)

۶۰%

۹۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (۶۰ سانتی) ساده

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ (60 سانتی) ساده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (۶۰ سانتی) قارچ

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ مرغ (60 سانتی) قارچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (۶۰ سانتی) پنیر و قارچ

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ مرغ (60 سانتی) پنیر و قارچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی (۶۰ سانتی) معمولی

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص
ساندویچ خوراک هندی (60 سانتی) معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی (۶۰ سانتی) مخصوص

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص
ساندویچ خوراک هندی (60 سانتی) مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ و کالباس (۶۰ سانتی)

هات داگ، کالباس، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ و کالباس (60 سانتی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر (۶۰ سانتی)

هات داگ، پنیر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با پنیر (60 سانتی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ ۶۰ سانتی متر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا (۶۰ سانتی)

نان باگت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، پودر آویشن
ساندویچ پیتزا (60 سانتی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک پنیر (۶۰ سانتی)

۶۰ سانتی متر، نان باگت، رب، پنیر فلفل دلمه ای
ساندویچ خوراک پنیر (60 سانتی)
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

۶۰%

۳۶,۰۰۰ تومان

۹۰%

۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر

۶۰%

۴۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
قارچ برگر

۶۰%

۴۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر

۶۰%

۵۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر

۲ عدد برگر ۹۰%، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
دوبل برگر با پنیر

۶۰%

۶۵,۰۰۰ تومان

۹۰%

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
دوبل برگر با پنیر و قارچ

۶۰%

۷۰,۰۰۰ تومان

۹۰%

۸۰,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

برگر، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ذغالی برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ استیک ساده

استیک شرکتی ۶۰%، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک پنیر

استیک شرکتی ۶۰%، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ استیک پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ

استیک شرکتی ۶۰%، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ استیک قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک پنیر و قارچ

استیک شرکتی ۶۰%، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر
ساندویچ استیک پنیر و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ساده

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ ساده
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ پنیر

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ مرغ پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ قارچ

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ مرغ قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ پنیر و قارچ

مرغ، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
ساندویچ مرغ پنیر و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ساده

رست بیف، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف ساده
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف پنیر

رست بیف، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ رست بیف پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف قارچ

رست بیف، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ رست بیف قارچ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف پنیر و قارچ

رست بیف، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
ساندویچ رست بیف پنیر و قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۶ قرص فلافل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فلافل ساده
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیر

۶ قرص فلافل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ فلافل پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ

۶ قرص فلافل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ فلافل قارچ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیر و قارچ

۶ قرص فلافل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
ساندویچ فلافل پنیر و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

سوسیس کوکتل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل ساده
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

سوسیس کوکتل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
ساندویچ کوکتل پنیر
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ

سوسیس کوکتل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
ساندویچ کوکتل قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر و قارچ

سوسیس کوکتل، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، قارچ
ساندویچ کوکتل پنیر و قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی ساده

رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، نان باگت، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی پنیر

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، پنیر
ساندویچ خوراک هندی پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی قارچ

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، قارچ
ساندویچ خوراک هندی قارچ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی پنیر و قارچ

نان باگت، رب، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ خوراک هندی پنیر و قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سیب زمینی

فلفل دلمه ای، رب، سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ خوراک سیب زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف و مرغ

نان باگت، رست بیف، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، مرغ
ساندویچ رست بیف و مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

نان باگت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، پودر آویشن
ساندویچ پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

نان باگت، لقمه شرکتی، گوجه، خیارشور
ساندویچ کباب لقمه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ رویال

کالباس، هات داگ، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ، پنیر، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ و کالباس

هات داگ، کالباس، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ و کالباس
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ

هات داگ، قارچ، کلم سفید، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون پنیرتنوری

ساندویچ ژامبون پنیرتنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کلم سفید، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کلم سفید، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس لیونر (سرد)

کالباس، کلم سفید، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کالباس لیونر (سرد)
۳۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان اضافه

نان اضافه
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی وپنیر پیتزا
سیب زمینی پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

کالباس، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و کالباس

سیب زمینی و کالباس
۵۰,۰۰۰ تومان

سوپ (نیم کیلو)

سوپ (نیم کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ (یک کیلو)

سوپ (یک کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

سس (یک نفره)

سس (یک نفره)
۲,۰۰۰ تومان

سس مخصوص شوک

سس مخصوص شوک
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری

دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

سس قزمز

سس قزمز
۲,۰۰۰ تومان

سس سفید

سس سفید
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۲۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

دوغ شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان