جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود هوم برگر (مینی سیتی)

پر‌طرفدارها

هوم برگر سفارشی (سینگل)

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر سفارشی (سینگل)
۱۲۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت سینگل

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان گرد
 هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

برگر دبل

هوم برگر سفارشی (دبل)

۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر سفارشی (دبل)
۱۹۰,۵۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت دبل

۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند،سس آلفردو، نان گرد
هوم برگر دینامیت دبل

یک فلفل (کمی تند)

۱۹۵,۵۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۹۵,۵۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۹۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)

۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، بیکن گریل شده۲۲۰گرم، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر بیکن و پنیر (دبل)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

هوم برگر سبزیجات (دبل)

سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر سبزیجات (دبل)
۹۹,۵۰۰ تومان

هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)

سبزیجات گریل شده، ۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)
۱۹۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)

۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان برگر (تندی ملایم)،سس آلفردو، نان گرد
هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)
۱۹۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر مگا چیکن (دبل)

۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر مگا چیکن (دبل)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر سفارشی (دبل)

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
چیکن هوم برگر سفارشی (دبل)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر دینامیت دبل

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان گرد
چیکن هوم برگر دینامیت دبل

یک فلفل (کمی تند)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)

۲ عدد فیله مرغ گریل شده، ۳۴۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (دبل)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)

۴عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد (تندی ملایم)
چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (دبل)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر سینگل

هوم برگر سفارشی (سینگل)

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر سفارشی (سینگل)
۱۲۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر دینامیت سینگل

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، سس تند، نان گرد
 هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۳۰,۵۰۰ تومان

هوم برگر سبزیجات (سینگل)

سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر سبزیجات (سینگل)
۷۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)
۱۵۵,۵۰۰ تومان

هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد (تندی ملایم)
هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)
۱۳۰,۵۰۰ تومان

هوم برگر مگا چیکن (سینگل)

۱۷۰ گرم برگر گوشت خالص گریل شده، یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
هوم برگر مگا چیکن (سینگل)
۱۸۰,۵۰۰ تومان

چیکن هوم برگر سفارشی (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
چیکن هوم برگر سفارشی (سینگل)
۱۱۰,۵۰۰ تومان

چیکن هوم برگر دینامیت سینگل

یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد، سس تند
چیکن هوم برگر دینامیت سینگل

یک فلفل (کمی تند)

۱۱۵,۵۰۰ تومان

دو فلفل (تند)

۱۱۵,۵۰۰ تومان

سه فلفل (خیلی تند)

۱۱۵,۵۰۰ تومان

چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، بیکن گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
چیکن هوم برگر بیکن و پنیر (سینگل)
۱۴۰,۵۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، سبزیجات گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد
چیکن هوم برگر مگا سبزیجات (سینگل)
۱۵۰,۵۰۰ تومان

چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)

یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، سس خیارشور، نان گرد (تندی ملایم)
چیکن هوم برگر مکزیکن باربیکیو (سینگل)
۱۲۵,۵۰۰ تومان

رپ

رپ سفارشی مرغ

یک عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، نان رپ
رپ سفارشی مرغ

سینگل

۱۳۰,۵۰۰ تومان

دبل

۱۵۵,۰۰۰ تومان

رپ سفارشی گوشت

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی خالص گریل شده ۱۷۰ گرمی، پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه، نان رپ
رپ سفارشی گوشت

سینگل

۱۳۰,۵۰۰ تومان

دبل

۱۹۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد گاردن

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پنیر پارمزان
سالاد گاردن
۴۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی خلالی سرخ شده با ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۵۰۰ تومان

توراندو

سیب زمینی سرخ شده، سس آلفردو، قارچ
توراندو
۶۹,۵۰۰ تومان

سالاد مخصوص هوم برگر (سزار)

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، ذرت، پنیر پارمزان، فیله مرغ گریل شده
سالاد مخصوص هوم برگر (سزار)
۶۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای پپسی مکس

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای پپسی مکس
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی مکس

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی مکس
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان