جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون مراغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مخصوص

مینی

۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

گوجه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف

مینی

۱۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، سس مخصوص
همبرگر ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، سس مخصوص
دوبل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

گوشت، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، سس مخصوص
چیزبرگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت، قارچ، خیارشور، گوجه، چیپس، سس مخصوص
ماشروم برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ هات داگ
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ هات داگ پنیری
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ ژامبون گوشت
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

کالباس مارتازلا، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ کالباس
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ هندی

هندی، گوجه، خیارشور، چیپس
ساندویچ هندی
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

بندری، گوجه، کاهو، خیارشور، چیپس
ساندویچ بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت، ماهیچه گوساله ریش ریش شده، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ رست بیف
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ گوشت و قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

گوشت گوساله چرخ شده، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، سس مخصوصض
ساندویچ کباب لقمه
۱۳,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک تنوری (هات کیک)

کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت
اسنک تنوری (هات کیک)
۸,۵۰۰ تومان

اسنک مرغ

اسنک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت

اسنک گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۲,۶۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۱,۷۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری
۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان