جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود دهه شصت سید خندان

منوی صبحانه

املت

املت
۱۳,۰۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۱۱,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سوسیس تخم مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر

همبرگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر

ساندویچ دل و جگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

ساندویچ فرانکفورتر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ریش ریش

ساندویچ مرغ ریش ریش
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب تابه ای

ساندویچ کباب تابه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ جغول بغول

ساندویچ جغول بغول
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه
۱۱,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

کتلت (پرسی)

کتلت (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی (پرسی)

کوکو سبزی (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

جغول بغول (پرسی)

جغول بغول (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

الویه (پرسی)

الویه (پرسی)
۱۷,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (پرسی)

کشک بادمجان (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (پرسی)

میرزا قاسمی (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

چیپس

چیپس
۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۴,۰۰۰ تومان