نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ویژه رم ایتالیایی (سوجوک)

خمیر نازک، پنیر موزارلا، قارچ، سوجوک، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا ویژه رم ایتالیایی (سوجوک)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت، زیتون، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، استیک مغزران گوساله، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون ،ذرت، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی
۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر نازک، پنیرموزارلا، استیک مغزران گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا استیک ایتالیایی
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و مرغ ایتالیایی

خمیر نازک
پیتزا استیک و مرغ ایتالیایی
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی

خمیر نازک
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر نازک
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت، فیله مرغ، زیتون، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا چهار طعم ایتالیایی
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، ژامبون ۹۰% زیتون، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا مخلوط ایتالیایی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، پپرونی، کنجد
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک، پنیر موزارلا، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه رم (سوجوک)

خمیر ضخیم، پنیر موزارلا، سوجوک، زیتون، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، کنجد
پیتزا ویژه رم (سوجوک)

۲۶ سانتی

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر ضخیم، پنیر موزارلا، ژامبون ۹۰% گوشت و مرغ، پپرونی، گوشت، زیتون، فلفل دلمه، ذرت، قارچ
پیتزا مخصوص

۲۶ سانتی

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر ضخیم، پنیرموزارلا، استیک مغزران گوساله، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا سیر و استیک

۲۶ سانتی

۴۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر ضخیم، پنیرموزارلا، استیک مغزران گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا استیک

۲۶ سانتی

۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و مرغ

خمیر ضخیم، پنیرموزارلا، استیک مغزران گوساله، فیله مرغ، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا استیک و مرغ

۲۶ سانتی

۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر ضخیم
پیتزا گوشت و قارچ

۲۶ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر ضخیم، پنیر موزارلا، فیله مرغ، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ

۲۶ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم

خمیر ضخیم، پنیر موزارلا، فیله مرغ، پپرونی، گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، کنجد
پیتزا چهار طعم

۲۶ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر ضخیم
پیتزا مخلوط

۲۶ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ضخیم، پنیر موزارلا، پپرونی، کنجد
پیتزا پپرونی

۲۶ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر ضخیم
پیتزا سبزیجات

۲۶ سانتی

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر ضخیم
پیتزا مارگاریتا

۲۶ سانتی

۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر

برگر

سینگل

۱۷,۰۰۰ تومان

دبل

۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر

سینگل

۲۰,۰۰۰ تومان

دبل

۲۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر

سینگل

۲۰,۰۰۰ تومان

دبل

۲۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص رم

برگر مخصوص رم

سینگل

۳۳,۰۰۰ تومان

دبل

۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن فیلت برگر

چیکن فیلت برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک گوشت ویژه

با قارچ و پنیر
ساندویچ استیک گوشت ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ ویژه

با قارچ و پنیر
ساندویچ استیک مرغ ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه سوخاری

ساندویچ سینه سوخاری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه کبابی

ساندویچ سینه کبابی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله رژیمی کبابی

ساندویچ فیله رژیمی کبابی
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ فیلر

ساندویچ بیگ فیلر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هات داگ

ساندویچ خوراک هات داگ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص رم

فیله مرغ .برگر، ژامبون ۹۰ درصد مرغ و گوشت، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، ذرت، زیتون
ساندویچ مخصوص رم
۴۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (۳ تکه)

به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
فیله استریپس (3 تکه)
۳۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۵ تکه)

به همراه سیب زمینی، سالاد کلم
فیله استریپس (5 تکه)
۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری دو تکه

اسپایسی

۳۰,۰۰۰ تومان

نرمال

۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم
مرغ سوخاری پنج تکه

اسپایسی

۴۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۴۵,۰۰۰ تومان

پاچین سوخاری (۶ تکه)

پاچین سوخاری (6 تکه)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیشنهاد سر آشپز

بشقاب مزه سوخاری

بشقاب مزه سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و مرغ

سیب زمینی، قارچ، پنیر، مرغ
سیب زمینی و مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ، کاهو، زیتون، پنیر پارمزان، سس مخصوص سزار
سالاد سزار
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار رژیمی

سالاد سزار رژیمی
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۰۰۰ تومان

استپرایت

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هی دی قوطی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان