جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ هات داگ

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ

۶ قرص فلافل بزرگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ فلافل بزرگ

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، پیاز، ادویه، خیارشور، گوجه، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم، کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، کباب ترکی فیله مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

۱۲۰ گرم خوراک بندری با سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ خوراک بندری

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۸,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۷۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ بلغاری

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط پنجره ای آمریکایی

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای آمریکایی

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای آمریکایی

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی پنجره ای آمریکایی

کوچک

۷۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط پنجره ای آمریکایی

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل پنجره ای

خمیر پیتزا پنجره ای آمریکایی، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، فیله مرغ گریل، پپرونی، ژامبون گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیت...
پیتزا چهار فصل پنجره ای

بزرگ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان کنجدی
همبرگر معمولی

ساده

۴۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۲۵ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان کنجدی
همبرگر دست ساز

ساده

۵۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۷۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان کنجدی
دبل برگر

ساده

۶۸,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی
رویال برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

ساندویچ تک زاپاتا ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ب...
ساندویچ تک زاپاتا ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله

۲ تکه فیله مرغ گریل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ رویال فیله
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کراکف

ساده

۸۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مجارستانی

یک عدد هات داگ مجارستانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ هات داگ مجارستانی

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ هات رویال
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

۲ عدد کوکتل دودی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کوکتل دودی

ساده

۵۳,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ هات داگ

ساده

۵۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ بلغاری

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

یک عدد سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ سوسیس کوکتل

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ سوسیس آلمانی

ساده

۴۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

۱۲۰ گرم خوراک بندری با سوسیس آلمانی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ خوراک بندری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۱۰۰ گرم جگر مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ جگر مرغ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

۱۲۰ گرم، سوسیس، سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

استیک گوشت شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ استیک گوشت

ساده

۵۸,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۷۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۸۰ گرم قارچ، ۷۰ گرم پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ سبزیجات
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک

۴ قرص فلافل بزرگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت معمولی
ساندویچ فلافل کوچک

ساده

۳۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ

۶ قرص فلافل بزرگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ فلافل بزرگ

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کاسافل

۴ قرص فلافل، سوسیس، کالباس، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کاسافل

ساده

۵۲,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس فلافل

۴ قرص فلافل، کالباس، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کالباس فلافل

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس فلافل

۴ قرص فلافل، سوسیس، خیارشور، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ سوسیس فلافل

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ ورق ژامبون گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۴ ورق ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک سرد

۴ ورق کالباس خشک، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کالباس خشک سرد
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه ژامبون سرد

الویه ژامبون گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ الویه ژامبون سرد

کوچک

۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، پیاز، ادویه، خیارشور، گوجه، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۲۰۰ گرم، کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، کباب ترکی فیله مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ گرم کباب ترکی فیله مرغ، خیارشور، گوجه، نان باگت کنجدی بزرگ
ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر پیتزا)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت

کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، فلفل دلمه ای، پیاز، ادویه مخصوص، دورچین: خیارشور، گوجه، یک عدد نان باگت کنجدی بزرگ
کباب ترکی گوشت

پرسی (۲۸۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پرسی (۴۸۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط

کباب ترکی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، کباب ترکی فیله مرغ، دورچین: خیارشور، گوجه، یک عدد نان باگت کنجدی بزرگ
کباب ترکی مخلوط

پرسی (۲۸۰ گرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پرسی (۴۸۰ گرم)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ

کباب ترکی فیله مرغ، دورچین: خیارشور، گوجه، یک عدد نان باگت کنجدی بزرگ
کباب ترکی مرغ

پرسی (۲۸۰ گرم)

۹۰,۰۰۰ تومان

پرسی (۴۸۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

اسنک کالباس

یک جفت، کالباس خشک ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، نان تست
اسنک کالباس
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده ساده
سیب زمینی سرخ شده ساده

کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده ساده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده ویژه

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

سیب زمینی سرخ شده ساده، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی تنوری ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان باگت کنجدی بزرگ اضافه

یک عدد
نان باگت کنجدی بزرگ اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد شیشه زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه زمزم
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۰۰۰ تومان

پپسی

۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده زمزم

یک لیتر
لیموناد خانواده زمزم
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان