نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوساله طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۳۶,۰۰۰ تومان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

ران گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

متوسط

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

مرغ سوخاری (دو تکه) تند
مرغ سوخاری (دو تکه)

اسپایسی

۵۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ تفت داده شده، ذرت، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

متوسط

۵۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

رست بیف، سینه مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا میکس

متوسط

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص گل نرگس

رست بیف، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص گل نرگس

متوسط

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

فیله گوساله طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

رست بیف، سینه مرغ خرد شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا میکس

متوسط

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

ران گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

متوسط

۶۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، فلفل قرمز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

متوسط

۵۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس

کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و سوسیس

متوسط

۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ تفت داده شده، ذرت، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات

متوسط

۵۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص گل نرگس

گوشت ۱تکه،فیله مرغ ۴۰گرم کاهو، گوجه، سس خیارشور
همبرگر مخصوص گل نرگس
۶۱,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

گوشت ۲ تکه، کاهو، گوجه، سس خیارشور
همبرگر دوبل
۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، سس خیارشور
چیز برگر
۵۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

گوشت ۲ تکه، پنیر ۲ عدد، کاهو، گوجه، سس خیارشور
چیز برگر دوبل
۷۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

گوشت، پنیر، ژامبون تنوری شده، کاهو، گوجه، سس خیارشور
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

گوشت تیکه، پیاز، کاهو، گوجه، سس خیارشور
همبرگر مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

فیله گوساله طعم دار شده، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شنیسل مرغ

شنیسل مرغ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ شنیسل مرغ
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

هات داگ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ هات داگ معمولی
۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ

سینه مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ سینه مرغ
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل، پنیر، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل معمولی

کوکتل، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ کوکتل معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، پیاز، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۶,۰۰۰ تومان

پرسی

بندری (پرسی)

سوسیس، پیاز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس، خیارشور
بندری (پرسی)
۶۸,۰۰۰ تومان

فیله اسپایسی

فیله اسپایسی، سیب زمنی، سالاد کلم، سس کنجد، سس سیر
فیله اسپایسی
۶۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

سوخاری (دو تکه) نرمال
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (۳ تکه)

مرغ سوخاری (3 تکه)

نرمال

۷۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (چهار تکه)

مرغ سوخاری (چهار تکه)

نرمال

۸۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۸۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (شش تکه)

مرغ سوخاری (شش تکه)

نرمال

۱۰۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست محلی

ماست محلی
۱۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

هی دی خانواده

۱ لیتر
هی دی خانواده

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان