جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود آس برگر (کاوه)

تخفیف‌دارها

همبرگر ویژه

نان مگ،یک عدد برگر گوشت دست ساز ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم،سس تک نفره کچاپ
همبرگر ویژه
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، سس مخصوص، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ساده
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

نان مینی باگت، سس کچاپ و مایونز مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس کچاپ تک نفره
ساندویچ هات داگ معمولی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، کالباس مرغ و قارچ، سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ کافل ویژه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه پنیری

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص،پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ویژه پنیری
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ویژه
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ هندی ویژه

۲۰۰ گرم سوسیس آلمانی ۶۰%، سس پیاز مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، کلم، نان مینی باگت، سس یک نفره کچاپ
ساندویچ هندی ویژه

پنیری

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

نان مینی باگت /۳۰۰ گرم کالباس مخصوص مرغ و قارچ، سالاد مخصوص کلم، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس کچاپ تک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

ویژه

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ویژه پنیری

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

چیکن برگر

نان مگ، یک عدد برگر مرغ دست ساز ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
چیکن برگر
۱۰
۵۱,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه پنیری

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، کالباس مرغ و قارچ، پنیر پروسس چدار،سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس...
ساندویچ کافل ویژه پنیری
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان مگ ،۲۰۰ گرم گوشت دست ساز، ۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ وقارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک ...
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۰۴,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

دوبل برگر

نان مگ، ۲۰۰گرم گوشت دست ساز، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ وقارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
دوبل برگر
۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

چیز برگر

نان مگ ،گوشت ۱۰۰ گرمی دست ساز، ۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص ،ژامبون مرغ و قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفر...
چیز برگر
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

بانی برگر

نان مگ ،گوشت ۱۰۰ گرمی دست ساز، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ و قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
بانی برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سس مایونز و سس کچاپ مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

نان مگ،یک عدد برگر گوشت دست ساز ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم،سس تک نفره کچاپ
همبرگر ویژه
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

چیکن برگر

نان مگ، یک عدد برگر مرغ دست ساز ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
چیکن برگر
۱۰
۵۱,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

بانی برگر

نان مگ ،گوشت ۱۰۰ گرمی دست ساز، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ و قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
بانی برگر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر

نان مگ ،گوشت ۱۰۰ گرمی دست ساز، ۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص ،ژامبون مرغ و قارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفر...
چیز برگر
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

دوبل برگر

نان مگ، ۲۰۰گرم گوشت دست ساز، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ وقارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
دوبل برگر
۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان مگ ،۲۰۰ گرم گوشت دست ساز، ۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص کلم، ژامبون مرغ وقارچ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک ...
دوبل چیز برگر
۱۰
۱۰۴,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کافل ویژه پنیری

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، کالباس مرغ و قارچ، پنیر پروسس چدار،سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس...
ساندویچ کافل ویژه پنیری
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

نان مینی باگت /۳۰۰ گرم کالباس مخصوص مرغ و قارچ،پنیر پروسس چدار،سالاد مخصوص کلم، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس کچاپ تک نفره
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

ویژه پنیری

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

ویژه

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، سس مخصوص، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ساده
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ هندی ویژه

۲۰۰ گرم سوسیس آلمانی ۶۰%، سس پیاز مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، کلم، نان مینی باگت، سس یک نفره کچاپ
ساندویچ هندی ویژه

پنیری

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص، سالاد کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه، کاهو، کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ویژه
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه پنیری

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص،پنیر پروسس چدار، سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ فلافل ویژه پنیری
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

نان مینی باگت، ۶ عدد قرص فلافل، کالباس مرغ و قارچ، سالاد مخصوص کلم، ترشی لیته، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ کافل ویژه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

نان مینی باگت، سس کچاپ و مایونز مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو و کلم، سس کچاپ تک نفره
ساندویچ هات داگ معمولی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

۱۰۰ گرم پنیر پروسس چدار، سس مایونز و سس کچاپ مخصوص، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو وکلم، سس تک نفره کچاپ
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب سرخ کرده پنیری

۳۰۰ گرم، پنیر پروسس چدار، سس یک نفره قرمز و مایونز
سیب سرخ کرده پنیری
۵۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم کوچک

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم متوسط

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم  متوسط
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم بزرگ

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مایونز
سالاد کلم بزرگ
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۰۰ گرم، سس یک نفره قرمز و مایونز
سیب زمینی سرخ کرده
۴۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۲۱,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۴۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

دوغ بزرگ

یک لیتر
دوغ بزرگ
۱۷,۲۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۷۰۰ تومان

سرویس اضافه

لیوان

لیوان
۱۰۰ تومان

سس کچاپ تند

یک عدد سس کچاپ تند یک نفره، شرکتی
سس کچاپ تند
۱,۰۰۰ تومان

سس قرمز

سس تکنفره کچاب آشینه
سس قرمز
۱,۰۰۰ تومان

سس تک نفره مایونز

سس مایونز پر چرب آشینه
سس تک نفره مایونز
۱,۵۰۰ تومان

نان بلند (اضافه)

مینی باگت
نان بلند (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

نان گرد (اضافه)

مگ بزرگ
نان گرد (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان