جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص رز زرد

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، سوسیس، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص رز زرد

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فلفل دلمه، قارچ، سوسیس، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ

پنیر، قارچ، سوسیس
پیتزا سوسیس و قارچ

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پنیر، مرغ ریش شده، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پنیر، مرغ ریش شده، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، پنیر، قارچ
پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ
پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (پپرونی)

کالباس تند، پنیر، قارچ
پیتزا مکزیکی (پپرونی)

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پنیر، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، قارچ، سوسیس، پنیر پیتزا، برش مربعی، خمیر تا شده
پیتزا یونانی

متوسط

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

قارچ، پنیر
پیتزا قارچ

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پنیر، قارچ
پیتزا پنیر

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، همبر گوشت ۶۰ درصد
همبرگر معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، همبر گوشت۹۰ درصددست ساز
همبرگر مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، همبر گوشت ۹۰ درصد، قارچ
قارچ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، دو عدد همبر گوشت ۹۰ درصد
همبرگر دوبل
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، همبر گوشت ۹۰ درصد، پنیر
چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ و پنیر

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، همبر گوشت ۹۰ درصد، پنیر، قارچ
چیز برگر با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، دو عدد همبر گوشت ۹۰ درصد، پنیر
چیز برگر دوبل
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ میکس ویژه

فیله مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ میکس ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رز زرد

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوشت همبرگر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ویژه رز زرد
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ژامبون مرغ ۸۰ درصد، قارچ، پنیر، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت

ژامبون گوشت ۸۰ درصد، قارچ، پنیر، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

سوسیس هات داگ، پنیر، گوجه کاهو، خیارشور
ساندویچ هات داگ معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال مخصوص

هات داگ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات رویال مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ سرخ شده، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی

کالباس تند، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ مکزیکی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری،گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ سوسیس بلغاری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل معمولی

سوسیس کوکتل،گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل مخصوص

سوسیس کوکتل، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ سرخ شده، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل خانگی، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلافل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

فلافل خانگی، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ فلافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

فلافل، ژامبون گوشت ،گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کافل
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل ویژه

فلافل، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ کافل ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

هات داگ، همبرگر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات فیله

هات داگ، فیله مرغ سرخ شده، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات فیله
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر ویژه

هات داگ، همبرگر، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ هات برگر ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ

کالباس مرغ ۸۰ درصد، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

کالباس گوشت ۸۰ درصد، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر مخصوص

چیپس، پنیر، قارچ
چیپس و پنیر مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، سس مخصوص، هویچ رنده شده،
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی (یک لیتری)

۱ لیتر
دوغ خانواده آبعلی (یک لیتری)
۲۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان