جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

برگر ۳۰%، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر
۵,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

برگر ۹۰% دستی، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر دستی
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر (۹۰%)

برگر ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه
همبرگر (90%)
۹,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

برگر ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه
دوبل برگر
۹,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، قارچ
قارچ برگر
۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر
چیز برگر
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه آس برگر

ساندویچ ویژه آس برگر
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

کوکتل ۵۵%، رب، پیاز، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ بندری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ بندری

مرغ، رب، پیاز، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مرغ بندری
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

جگر مرغ، رب، پیاز، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر بندری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جرگر مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ جگر
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ مرغ و قارچ
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۵۵%، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۵۵%، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ کوکتل
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ فلافل
۶,۰۰۰ تومان

اضافات

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۷۵۰ تومان

سس سفید (اضافه)

سس سفید (اضافه)
۲۵۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

سس قرمز (اضافه)
۲۵۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

سس فرانسوی (اضافه)
۲۵۰ تومان

قارچ (اضافه)

قارچ (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زرد
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی مشکی
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زرد
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۵۰۰ تومان